Hvordan kan vi løse problemet?

En av løsningene

I Nepal er kvinner marginaliserte og stemmeløse. Menn som lytter til kvinner er en sjeldenhet. En av løsningene har vært å starte
samtalegrupper for kvinner, der de får knytte dypere fellesskap og lære av hverandre å ta kampen for sine rettigheter.

Kvinnene som har deltatt i disse gruppene sier at samtalene gir økt selvrespekt. De lærer å ta opp problemer i hjemmet og diskutere sosiale problemer. Kvinner går fra å være usynlige til å bli synlige aktører både i hjem og samfunn.

Din gave vil bidra til at kvinner blir verdsatt og respektert.