Innføring i DigDem til generalforsamlingen

 

Under Normisjons generalforsamling skal vi bruke systemet DigDem. Her får du en liten innføring i hvordan du skal registrere deg og bruke DigDem på selve dagen.

Vi anbefaler at du har DigDem på mobilen din, evt. på et nettbrett eller PC. Via dirigentene og på storskjermen i salen vil du ellers få det du trenger av informasjon.

Registrering og møtelink

 • Alle deltakere på generalforsamlingen må registrere seg med bruker i DigDem for å kunne delta. Du får tilsendt en registreringslenke på e-post som du skal bruke. Husk å registrere deg med delegatnummeret ditt (som du får i e-posten).
 • Onsdag 10. januar får du tilsendt en møtelenke til selve generalforsamlingen i DigDem. Ta en sjekk på at du kommer inn i møtet i god tid før det starter.

Møtekultur

 • Følg mest med på storskjermen i salen, vi skal sørge for at du får vite det du trenger der.
 • Be om ordet, fremme forslag og voteringer/avstemminger foregår i DigDem.
 • Hvis du ber om ordet, får du tildelt en mikrofon i benkeraden. Si hvilken forening, menighet, region eller lignende du tilhører.
 • Replikk brukes til oppklaring eller spørsmål til siste innlegg.
 • Det legges opp til korte pauser underveis. For å unngå lange toalettkøer kan du gå ut ved behov.
 • Bak i salen finner du teknisk support som er tilgjengelig under hele arrangement.

DigDem-tips

 • Når knappene er grå på din DigDem-skjerm, kan du ikke bruke de.
 • Når knappene er blå, kan du bruke de. Følg med på hva ordstyrer ber deg om å gjøre.
 • Over knappene står det hvilken sak om behandles til enhver tid.
 • Du har sakspapirene tilgjengelig under hovedknappene «Vis saksdokumenter». Sakspapirene ligger også på https://www.normisjon.no/gf24/.
 • Oppdater/refresh DigDem-siden hvis du opplever at du ikke er på riktig sak eller ikke får blå knapper når vi sier at du skal ha det.

Be om ordet:

 • Ved å trykke på «innlegg», «replikk» eller «frem forslag» havner du på talerlisten som vises på storskjermen. Du får ta ordet når det blir din tur på listen og ordstyrer sier ditt navn.
 • Du kan trekke innlegget/til dagsorden/replikken ved å gå inn på «Talerliste» og velg «trekk».
 • Hvis noen har valgt replikk på ditt innlegg, vil du automatisk få svarreplikk.
 • Hver taler/hvert innlegg får 2 minutter til rådighet. En replikk får et halvt minutt. Taletiden vises på hovedskjermen.
 • Vi åpner talerlisten for hver sak og stenger den før votering/stemming. Hvis du ønsker å si noe når talerlisten er steng, må du velge «Til dagsorden»

Fremme forslag:

 • Når du skal «fremme et forslag» klikker du på «opprett forslag», skriver inn forslaget ditt og klikker «offentliggjør». Forslaget vil ikke bli fremmet før du går til «frem forslag» og trykker på «frem». Når forslaget er fremmet havner du på automatisk på talerlisten.
 • Du kan trekke forslag før du har fremmet det. Hvis du ønsker å trekke et forslag som er fremmet, må du ta ordet og gi beskjed om at du trekker forslaget.

Votering/avstemming:

 • Når vi skal stemme vil du få opp alternativene på din DigDem-skjerm. Forslag til vedtak/personkandidater vil bli vist på storskjermen i salen.
 • Øverst på skjermen står det hvor mange alternativer du må velge, når det kommer til personvalgene. Du må da velge det antallet.
 • Du kan velge å stemme blankt, klikk da på «blankt».

Du kan endre stemmen din helt frem til ordstyrer sier at voteringen stoppes.