Investér i fremtiden

I neste uke kan du få med deg en spennende investeringsmulighet i et IKEA-prosjekt med sosial profil.

29. mai 2019
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Cecilie Rikter-Svendsen/Acta

En ansatt ved ESAFs fabrikk sjekker kvaliteten på materialet før det flettes til matter.

Agenda 3:16 har tidligere omtalt samarbeidsavtalen Normisjons samarbeidspartner Evangelical Social Action Forum (ESAF) i India har undertegnet med IKEA om produksjon av tepper og matter.

Denne avtalen gir ESAF rettigheter og plikter til å produsere og levere utvalgte produkter til IKEAs globale marked og har potensial til å gi minst 3000 fattige (hovedsakelig) kvinner sysselsetting i regionen Santal Parganas. 

Nå inviterer Normisjon interesserte til møter flere steder i Norge for å få mer informasjon om mulighetene for å investere i ESAFs datterselskap som skal stå for produksjon og leveranse i henhold til avtalen med IKEA. Planen er å hente inn NOK 15 mill i ny aksjekapital og ESAF ønsker å invitere norske investorer til å bidra med denne kapitalen.

– Selv om dette er et svært bra prosjekt med tanke både på sosial utvikling og miljø, så er det også et kommersielt foretak, hvor de som blir med på eiersiden fra Norge kan forvente en god avkastning på investert kapital, sier internasjonal leder i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen.

På møtene deltar Ajith Sen som er visedirektør i ESAF, sammen med Ådne Berge, styreleder i Normisjons forretningsselskap Viator.

Mandag 3. juni kl. 16 inviterer vi til møte i Tenthuset i Bergen, onsdag 5. juni kl. 17 avholdes møte i Normisjons lokaler i Linstows gate 3 i Oslo, og torsdag 6. juni avholdes møte kl. 14 i Normisjons lokaler i Flintergata 4 i Sandnes og kl. 17 hos Norengros i Kanalveien 5 på Forus.

Påmelding skjer til Ingrid Straume på ingrid.straume@normisjon.no.

Det er også mulighet for å melde interesse for å få tilsendt det oppdaterte prospektet og dermed vurdere deltagelse, selv om en ikke har anledning til å delta på møtet.

Mer informasjon om ESAF, IKEA-prosjektet og investeringsmulighetene kan fås ved å kontakte Ådne Berge på berge@synergia.no eller mobil 930 49 827.

Relatert innhold

Oversettelser til besvær

Les to av våre utsendingers kuriøse erfaringer fra når konkrete ord skal oversettes fra ett språk til et annet.

Read article "Oversettelser til besvær"

Gir kunnskapen videre

I utgangen av 2020 ble FAST-prosjektet i Kambodsja avsluttet. Nå forteller 18 år gamle Reaksmey og 25 år gamle Sarum om hvordan de gir erfaringene videre til lokalsamfunnet.

Read article "Gir kunnskapen videre"

– Alltid plass til en til

Svein Høyseter, en av Normisjons ildsjeler fra vestlandet, trodde ikke det var plass til enda et land i hjertet sitt. Nå har han familie i flere av Normisjons samarbeidsland.

Read article "– Alltid plass til en til!"