Jeg har flere spørsmål

Har du spørsmål eller ønsker råd og veiledning?

Jeg vil gjerne høre fra deg.

Kontakt meg på mail olav.vold@normisjon.no så bistår jeg gjerne.

All bistand er gratis og fortrolig.