– Jeg måtte bare søke

Marit Elisabeth Berling forteller at hun simpelthen måtte søke da hun oppdaget den nye stillingen som skoleutvikler i Normisjon.

Marit Elisabeth Berling (42) er ansatt i en nyopprettet stilling som skoleutvikler i Normisjon. Hun er i dag inspektør på Bibelskolen i Grimstad (BiG).

Tekst Arne Sæteren – Foto: Privat – Publisert: 27.05.22

– Denne stillingen er som skapt for meg. Da jeg så utlysningen, var det umulig å ikke søke. Dette er en oppgave jeg må ha, og jeg har faktisk ventet på en slik stilling. Jeg elsker skole, og mye av det jeg har vært med på i Indremisjonen, Normisjon og Acta, har bygd meg opp til denne oppgaven, sier Marit Elisabeth Berling.

Brenner for skolene
På spørsmål om en programerklæring, svarer hun:

 – Det er så mange ting jeg brenner for og har lyst til å gjøre, men folkehøgskolene er noe av det jeg vil konsentrere meg om først. Jeg vil også prioritere høyt å reise rundt og besøke alle skolene, slik at jeg blir kjent med både de ansatte og alt som rører seg på hver enkelt skole. 

Hun har selv gått på folkehøgskole. 

– Jeg ser behovet for å styrke de kristne miljøene der. Dette kan gjøres ved at team, for eksempel tidligere elever på disse skolene eller på bibelskolen her i Grimstad, kan komme på besøk. Det er noe jeg har drømt om lenge, og slike team kan komme i helger eller ha møteuker. De kan også være med og skape interesse for Normisjons arbeid. Selv om noen av skolene er eid av flere organisasjoner, opplever jeg stor åpenhet for at Normisjon engasjerer seg sterkere på skolene.

Bygge nettverk
En annen ting den nye skoleutvikleren brenner for, er å skape linker mellom skolene og tettere tilknytning til Normisjons arbeid for øvrig.

 – Får vi til slike nettverk, kan vi være gode ressurser for hverandre. Kanskje noen ansatte i Normisjon kan få oppgaver som for eksempel sjelesørgere på skolene, og elever kan være leirledere i Acta. Det er store muligheter og kan bli en god synergieffekt.

Marit Elisabeth Berling tiltrer sin nye stilling til høsten, men det vil bli en flytende overgang fra stillingen som inspektør på bibelskolen. 

– I en overgangsperiode skal jeg ha tretti prosent stilling på skolen. Jeg skal ha en støttefunksjon fordi både rektor og jeg slutter samtidig. Dessuten har jeg ansvaret for skolens 40-årsfeiring i midten av august, og jeg altfor glad i skolen til å si at dette ikke lenger er mitt ansvar, sier hun.

Ordinert prest
Den nytilsatte skoleutvikleren er cand.theol. fra Menighetsfakultet og ble ordinert som prest til tjeneste på bibelskolen i 2013. Siden da har hun vært ansatt ved Bibelskolen i Grimstad, først som lærer og senere som inspektør. I en periode var hun også konstituert som rektor.

Da Marit Elisabeth Berling fungerte som rektor hadde skolen besøk av redaktør Tarjei Gilje i Dagen, og han brukte lederspalten til et slags reisebrev: «Det er et stort privilegium å få treffe noen av de mange ildsjelene rundt i Kristen-Norge … Berling er et godt eksempel på en av de mer eller mindre ukjente heltene i Kristen-Norge. En av dem som arbeider samvittighetsfullt fra dag til dag uten å skape mye blest om seg selv», skrev Gilje.

Skikkelig skolesatsing
Stillingen som skoleutvikler i Normisjon er tilknyttet avdelingen Normisjon i Norge, og Vegard Tennebø, en av teamlederne der, sier dette om hvorfor stillingen er opprettet:

– Etableringen av skoleutviklerstillingen er et uttrykk for at vi ønsker å gjøre en skikkelig skolesatsing i Normisjon. Det er på høy tid. Med elever og ansatte er dette en fantastisk del av vårt arbeid i Norge. Potensialet for både samhandling og ressursdeling er enormt. Hvordan kan vi bygge gode broer mellom organisasjon og skole til gjensidig styrking og vekst? Vi trenger å hegne om og styrke skolene våre i det som er deres oppdrag som kristne skoler i en sekulær kultur.

– Store foventninger
Vegard Tennebø er glad for at Marit Elisabeth Berling har takket ja til denne oppgaven:

– Vi har store forventinger til henne. Hun kjenner Normisjon og skolene våre godt. Marit har et vinnende vesen, en entusiasme som smitter og et engasjement for både ansatte og elever på skolene. Hun vet av erfaring hvor viktig et skoleår for unge mennesker kan ha, og hvor viktig skolens ansatte er for både faglig og personlig utbytte. Vi er sikre på at hun er riktig person for denne jobben. Så ta vel imot henne og husk på henne i bønn.