Kalt til misjon

Anjan (33) åpnet øynene for kristen tro som 13-åring, etter å ha lest en liten brosjyre om Jesus. For å unngå å bli kastet ut hjemmefra holdt han troen skjult for familien.

26. februar 2019
Tekst og foto David Einan

Anjan smiler mens han setter seg ned på stolen utenfor Arons Church i Okhaldhunga. Han har nettopp forkynt om hvordan en sunn menighet skal fungere. Anjan har bakgrunn som buddhist og vokste opp i Shakhuwasabha, som ligger øst i Nepal. Da han var 16 år gammel flyttet han til Katmandu for å studere, og der han begynte å gå i kirken. Han deltok tidlig på et stort seminar med fokus på helbredelse. 

Her kunne hvem som helst komme, og Anjan opplevde å se mennesker bli helbredet for første gang. 

– Jeg husker spesielt en mann som satt i rullestol og var lam. Mannen ble bedt for, helbredet og bar rullestolen over hodet sitt og gikk, forteller Anjan. 

Etter å ha sett dette tok han valget: Å gi livet sitt til Jesus. 

Valget om å bli kristen skapte konflikt i familien. Faren til Anjan er buddhistisk munk, så det var ikke lett for han å fortelle at han hadde blitt en kristen. Faren reagerte med å støte han ut og sa at han ikke ønsket noen relasjon med Anjan lengre. 

– Jeg prøvde å fortelle faren min om Jesus og forkynte evangeliet til han, og fortalte at han var den eneste kilden til evig liv, men han ville ikke lytte, sier Anjan. 

Etter at han fullførte studiene i Katmandu dro Anjan til Malaysia for å jobbe. 

– Jeg ville bli rik, ler han. 

I Malaysia møtte han mange prøvelser og kom i konflikt med den voldelige sjefen på arbeidsplassen. Anjan ble flere ganger utsatt for vold fra sjefen, og det gikk til slutt så langt at han i det stille planla i det stille å ta livet av ham. Han hadde gjort alt klart, men i et syn befalte Gud ham å ikke gjennomføre planene.

Året Anjan fylte 24 år bestemte han seg for å dra til Bangalore for å studere Bibelen i tre år.

Dette var tre avgjørende år for ham. Da han kom tilbake til Nepal fikk han jobbe med misjon. De tre siste årene har han jobbet med «crew ministry» i Campus Crusade. De jobber med misjon og disippelgjøring av studenter, lærere, forretningsfolk og pastorer. 

Teksten er skrevet av studenter på linjen Global Disippel – Story&Media ved Gå Ut Senteret.