Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Som hovedregel kan en endre sitt testament så ofte en vil.

Dersom du ønsker å bygge videre på det gamle testamentet kan du gjøre det ved å skrive et supplerende testament. I et supplerende testament er det viktig at det kommer tydelig frem hva som skal gjelde, samt at det er et supplerende testament.

Dersom en oppretter et nytt testament må man tilbakekalle det tidligere testamentet som ikke lengre skal gjelde. Dette gjøres ved å skrive i det nye testamentet at det tidligere testamentet ikke lengre er gjeldende.

Unntak fra dette:
Dersom en befinner seg i en arvepakt eller har opprettet gjensidige testament finnes det andre regler. I slike situasjoner kan det være nødvendig å inkludere en advokat om man ønsker å gjøre endringer i testamente. Dersom du er i tvil om dette gjelder deg kan du lese mer om arvelovens regler for endring av testament her.