Kjære Normisjonsvenn!

Jeg ønsker dere alle en velsignet sommer. Foto: Normisjon/Inga Lill N. Nyvoll
Tekst: Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Det går mot sommer og ferietider, og jeg ønsker dere alle en god og lys tid der dere kan hente ny kraft for tiden som ligger foran. 

Vi lever alle i håpet om at vi nasjonalt ser lyset i tunnelen etter en lang periode i koronaens tid. Måtte det gå slik. Vi er heldige her i Norge. Situasjonen i våre samarbeidsland er en helt annen. Pandemien er fortsatt ikke under kontroll, og vær gjerne med å be om at alle våre partnere og venner får nytt mot og helse i en krevende tid. 

5. juni hadde vi digital generalforsamling i Normisjon. Vi var spente på hvordan dette ville gå etter et år med digitale møter, men tilbakemeldingen er svært god. Siden har vi hatt vårt første møte med det nye landsstyret. Det ble et inspirerende møte slik at vi nå har godt mot for fremtiden selv om utfordringene er mange. 

Til sist vil jeg minne om bibelverset 1. Kor 2,12: «Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss».

Min bønn for fremtiden er at vi får Guds blikk på fremtiden. Mer enn det verden ser, men også det Guds Ånd viser oss i møte med en ukjent fremtid. Hvis Han går foran – er vi klare til å følge! 

Med ønske om en velsignet sommer – sammen er vi Normisjon!

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon