Knud Jørgensen 1942-2018

Knud Jørgensen. Foto: Per Arne Gjerdi

Knud Jørgensens bortgang berører mange. Få kristenledere representerer en slik bredde i faglig kompetanse, tjenesteoppdrag og relasjoner som han.  Også for oss i Normisjon er det viktig å sette ord på den takknemlighet vi sitter igjen med når Knud Jørgensens livsløp er til ende. 

Det var i Santalmisjonens tid han ble ansatt som rektor ved Gå Ut Senteret i Hurdal i 1988. Da fikk Gå Ut Senteret en leder som forente unik kompetanse  og erfaring med et brennende engasjement for misjonsoppdraget. Hans seks år som rektor satte spor. Og for organisasjonen har han helt fram til det siste vært en viktig rådgiver og inspirator.

I vårt internasjonale misjonsarbeid har han med sin misjonærerfaring og missiologiske kompetanse bidratt med råd både til valg av strategi og arbeidsmåter og til nyttig evaluering. Her hjemme har vi brukt ham som foredragsholder og samtalepartner. Få kunne som han være tydelig og spissformulert. Han var ikke redd for å utfordre. Men det varme hjerte for medmennesker og for misjon ble ikke fortrengt av fagpersonens tunge kompetanse. Tilknytningen til Normisjon ble ikke mindre ved at hans kjære Eva i flere år var ansatt på internasjonal avdeling.

Det siste store oppdrag for Normisjon hadde Knud Jørgensen da han var hovedredaktør for jubileumsboken i 2017. Tittelen «Misjon i bevegelse» kunne lett vært omskrevet på Knud selv. Han var både i sitt yrkesliv og som pensjonist i bevegelse. Åpen for nye impulser, beredt til å ta konsekvenser av nye innsikter og endringer i verden omkring oss. Og samtidig dypt forpliktet av det misjonsoppdrag som er gitt oss av kirkens herre. 

Vi kjenner dyp takknemlighet over å ha hatt Knud Jørgensen som medarbeider, rådgiver og inspirator. Vi står sammen med hans familie i sorgen, og lyser Guds fred over hans gode minne.

For Normisjon

Anne Birgitta Langmoen Kvelland                                  Svein Granerud

Relatert innhold

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Et bedre liv

Da sønnen ble syk forsvant både mannen og støtten fra familien. På Okhaldhunga sykehus ble Romi og sønnen tatt imot med åpne armer.

Read article "Et bedre liv"