Knud Jørgensen 1942-2018

Knud Jørgensen. Foto: Per Arne Gjerdi

Knud Jørgensens bortgang berører mange. Få kristenledere representerer en slik bredde i faglig kompetanse, tjenesteoppdrag og relasjoner som han.  Også for oss i Normisjon er det viktig å sette ord på den takknemlighet vi sitter igjen med når Knud Jørgensens livsløp er til ende. 

Det var i Santalmisjonens tid han ble ansatt som rektor ved Gå Ut Senteret i Hurdal i 1988. Da fikk Gå Ut Senteret en leder som forente unik kompetanse  og erfaring med et brennende engasjement for misjonsoppdraget. Hans seks år som rektor satte spor. Og for organisasjonen har han helt fram til det siste vært en viktig rådgiver og inspirator.

I vårt internasjonale misjonsarbeid har han med sin misjonærerfaring og missiologiske kompetanse bidratt med råd både til valg av strategi og arbeidsmåter og til nyttig evaluering. Her hjemme har vi brukt ham som foredragsholder og samtalepartner. Få kunne som han være tydelig og spissformulert. Han var ikke redd for å utfordre. Men det varme hjerte for medmennesker og for misjon ble ikke fortrengt av fagpersonens tunge kompetanse. Tilknytningen til Normisjon ble ikke mindre ved at hans kjære Eva i flere år var ansatt på internasjonal avdeling.

Det siste store oppdrag for Normisjon hadde Knud Jørgensen da han var hovedredaktør for jubileumsboken i 2017. Tittelen «Misjon i bevegelse» kunne lett vært omskrevet på Knud selv. Han var både i sitt yrkesliv og som pensjonist i bevegelse. Åpen for nye impulser, beredt til å ta konsekvenser av nye innsikter og endringer i verden omkring oss. Og samtidig dypt forpliktet av det misjonsoppdrag som er gitt oss av kirkens herre. 

Vi kjenner dyp takknemlighet over å ha hatt Knud Jørgensen som medarbeider, rådgiver og inspirator. Vi står sammen med hans familie i sorgen, og lyser Guds fred over hans gode minne.

For Normisjon

Anne Birgitta Langmoen Kvelland                                  Svein Granerud

Relatert innhold

«Hva skjer med prosjektene nå?»

– Vi har et ansvar for de menneskene vi jobber med i misjonslandene våre. Det ansvaret håper jeg også at folk vil være med å bære med oss, selv om noe av arbeidet er redusert og det er restriksjoner og nedstengninger i mange områder, sier Internasjonal leder Tore Bjørsvik.

Read article "«Hva skjer med prosjektene nå?»"

Nytt prosjekt i Nepal!

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Nepal for å kartlegge husholdninger med funksjonshemmede i familien. I år startet et nytt prosjekt for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.

Read article "Nytt prosjekt i Nepal!"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"