Korona gir konsekvenser for internasjonalt arbeid

– Mye av Normisjons arbeid internasjonalt påvirkes av smittesituasjonen, forteller internasjonal leder Marianne Næss Norheim. Normisjon har hentet hjem sine norske utsendinger, og i mange land innføres det strenge tiltak for å begrense smitten fra koronaviruset. 

25. mars 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Normisjon

De fleste stedene der Normisjon har arbeid drives en betydelig del av lokale medarbeidere og er derfor ikke helt avhengig av de norske utsendingene. De stedene hvor det ennå ikke er innført strenge smitteverntiltak fortsetter derfor arbeidet stort sett som før. 

Internasjonal leder Marianne Næss Norheim

– Unntaket er i Senegal, sier Norheim. – Pionerarbeidet der drives i sin helhet av norske utsendinger og det står dermed i bero når utsendingene er reist hjem.

I Senegal er det foreløpig under 100 bekreftet smittede. Landet har stengt grensene og det er innført forbud mot reiser mellom flere provinser i landet for å begrense smittespredning.

I Mali er mye av arbeidet Normisjon støtter lokalt drevet, og påvirkes i mindre grad av at de norske utsendingene drar hjem. Arbeidet som Guri Enger er en del av, for eksempel, følges allerede store deler av året opp fra Norge. Det er foreløpig bare to bekreftede smittetilfeller i Mali, og det er innført en rekke forebyggende tiltak, blant annet et forbud mot ansamlinger på over 50 personer. Kirker og moskeer er ikke bedt om å stenge ned, men kirkene i Mali har selv bestemt seg for å avlyse gudstjenester og samlinger inntil videre.  

I Nepal er det innført lockdown, og mye av arbeidet til United Mission to Nepal (UMN), Normisjons samarbeidspartner i landet, er sterkt begrenset i denne perioden. Det er foreløpig svært få smittetilfeller i Nepal, og myndighetene håper at ved å gjennomføre strenge tiltak vil man kunne begrense spredningen av viruset. Leder i UMN Joel Hafvenstein forteller at organisasjonens sykehus i Tansen og Okhaldhunga er åpne og forbereder seg på eventuelle smitteutbrudd i sine områder. I Okhaldhunga forbereder man seg blant annet ved å sy smittevernutstyr. Foreløpig har de ikke utstyr for å teste koronavirus, men de har gjort klar en egen bygning til pasienter med luftveisinfeksjoner. Heldigvis har sykehuset også sin egen oksygenfabrikk og vil dermed ikke gå tom for dette i en krisesituasjon. Samtidig mister sykehuset nå med lockdown-situasjonen inntekter fra de vanlige dagpasientene, så de vil trenge overføringer. 

I Kambodsja har myndighetene også innført begrensninger på reiser innad i landet og på forsamlinger. Mye av menighetsarbeidet som Normisjon støtter forsøker man nå å drive ved hjelp av digitale samlinger og ressurser, akkurat som i kirkene i Norge. 

– Vår samarbeidspartner International Cooperation Cambodia (ICC) møter også store utfordringer som følge av koronarestriksjonene. Oppfølgingen av prosjektene fra hovedkontoret foregår nå på Skype, forteller Normisjons direktør for Kambodsja Ådne Berge.  

Marianne Næss Norheim påpeker at situasjonen slik den er nå kan få konsekvenser for Normisjons internasjonale arbeid på sikt.

– I denne typen krisesituasjoner kan man noen ganger se at gaveinntektene går ned, og dersom det vedvarer kan vi se at det gir utslag i budsjettene for internasjonalt arbeid de kommende årene. Vi håper derimot at folk nå også er solidariske med den fattige delen av verden der det meste av vårt arbeid er, og at folk vil fortsette å gi. Normisjon ønsker nå der det er behov for det og muligheter til å dreie prosjekter mot forebygging og håndtering av korona. Vi har foreløpig ikke oversikt over detaljene i dette.


Du kan gi en gave eller tegne deg som fast giver til Normisjons internasjonale arbeid her! Du kan også gi en gave til det internasjonale arbeidet på Vipps 598406