«Jeg var syk, og dere så til meg»

I Johannes kap. 21 står det om den tredje gangen Jesus viste seg for sine venner etter oppstandelsen. Han møter slitne og sultne disipler. Jesus forteller dem hvor de kan få stor fangst og tilbereder så et måltid til dem. Slik omsorg ønsker også vi å gi til de i våre samarbeidsland som nå er inne i en tung og mørk tid på grunn av korona.

OKHALDHUNGA SYKEHUS SPILLER en nøkkelrolle i et stort område i øst-Nepal. Smittede koronapasienter vil trenge mange døgn på sykehuset med medisiner, oksygen og smittevernutstyr. Dette vil koste mye mer enn pasientene selv har råd til å betale.

 

 

I NORMISJONS PROSJEKTOMRÅDER i Assam i India er det mange dagarbeidere som står uten inntekt på grunn av portforbud. De har verken penger til å kjøpe mat eller tilgang på såpe og hygieneartikler som kan hjelpe til med å forebygge viruset

I ECUADOR HAR MYNDIGHETENE mistet kontrollen i deler av landet, og sykehusene opplever kaotiske tilstander. Dagarbeidere står også her uten inntekt og har ikke råd til å kjøpe mat.

NESTEN TJUE MILLIONER mennesker i Bangladesh har blitt arbeidsløse på grunn av koronapandemien. Det er rapportert at inntektene til de som bor i slummen i Dhaka og de fattige på landsbygda har falt med hele åtti prosent, som betyr at inntekten deres nå ligger på bare tre kroner om dagen.

NORMISJON ØNSKER Å distribuere matkasser, hygienesett, smittevernutstyr og medisiner til sårbare familier.

La oss sammen være Jesu øyne, ører, hender og føtter i vår verden og være med å gi helsehjelp og mat til de som trenger det i denne krisetiden.

1. Gi en gave med kort eller Vipps her
2. Gi via Spleis her
3. Konto: 1503 02 13 537 – Merk innbetaling: Omsorg

Bildet under viser eksempler på hva de innsamlede midlene vil brukes til. Midlene vil bli fordelt til koronatiltak i flere av våre samarbeidsland etter behov.

1. Gi en gave med kort eller Vipps her
2. Gi via Spleis her
3. Konto: 1503 02 13 537 – Merk innbetaling: Omsorg