Krisen åpner nye dører i India

Frivillige og utsendinger mobiliserer bistand i landlige områder under koronapandemien.

Landsbybeboere med bistandsmidler. Foto: Normisjon
Publisert: 28.09.2020

Etter koronaviruset traff India har det vært en krise med tanke på matmangel og forsyninger av nødvendige varer, slik som helse- og hygieneprodukter. Det tok en stund før myndighetene og ikke-statlige bedrifter klarte å organisere et system for å håndtere situasjonen. Noen av våre samarbeidspartnere, med støtte fra Normisjon, kunnet fylle flere tomrom i kaoset for den usikre situasjonen.

650 familier

En samarbeidskirke kirke i India organiserte raskt en aksjon for å hjelpe flere samfunnsgrupper gjennom kirkemedlemmene. De har identifisert 650 familier ifem forskjellige landlige områder slik som daliter, fattige fiskere, slangetemmere og nomadefolk. Senere gikk kirken også i gang med å utdanne og assistere flere lokalsamfunn med å håndtere utfordringer knyttet til koronapandemien. Akkurat nå planlegger de å lansere en covid-19 hjelpelinje for å få ut nødvendig informasjon om de ulike tjenestene folk kan bruke, koble folk til helsetjenester og arrangere begravelser for de som har mistet noen på grunn av koronaviruset.

Bistår i lokalsamfunn

Vårt team har bygget opp et team med kristne volontører med ulike yrkesbakgrunner som arbeider i flere områder både i India, Bangladesh og Nepal. Disse bruker mye av tiden sin på å koble sammen et kall for evangelisering og et kall for arbeid, knyttet til Normisjons arbeid i Sør-Asia. Noen av disse deltar også i å håndtere koronasituasjonen gjennom sin koordineringsinnsats i sine lokalsamfunn.

Visjon

En flerkulturell utsending, har med hjelp fra Agenda 1-teamet nådd ut til landsbyer med en radius på omtrent 120 km for å hjelpe befolkningen der. Han fikk en visjon om å jobbe blant bengalske lokalsamfunn og er en yrkesfaglig utsending. I nedstengingen mobiliserte han og konen ressurser til hjelp for de landlige lokalsamfunnene.

Noe overraskende har jeg en 113 år gammel bengalsk mann som stiller mange spørsmål om evigheten og frelse.

Luckson

Jeg takker Gud for leder- treningen jeg har fått gjennom Normisjon og Agenda 1» avslutter han.


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2020.

Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.