Kvinner i Nepal ber om hjelp

Vil du gi kvinner og familier i Nepal en bedre hverdag?

Gi en gave

VIPPS: 569 536

Kontonummer: 1503 02 13537
Merk med «sommer».

Mange i Nepal er sterkt preget av restriksjoner og pandemi, noe som dessverre har ført til lavere inntekt og mer vold i hjemmene. Alkoholforbruket blant menn er svært høyt i noen områder, som også har ført til økt vold. I tillegg er det en økende trend av barneekteskap i samfunnet.

Kvinner i lokalbefolkningen ber selv om hjelp til å finne nye måter å leve på slik at de kan unngå diskriminering og vold.

Gjennom samtalegrupper og veiledning jobber vi med å bekjempe disse praksisene slik at kvinnene, barna og hele lokalsamfunnene kan gå en lysere fremtid i møte.

Du kan gjøre en forskjell for de som lider ekstra under pandemien.

Ganga fra Bajhang i Nepal er et eksempel på hvordan livet i landet kan se ut. Mannen var alkoholiker og mishandlet både henne og de tre barna deres. Etter hvert forlot han familien, som betydde at de ikke ville klare seg økonomisk.

Ganga og barna har heldigvis fått hjelp av våre samarbeidspartnere. Hun fikk opplæring i rettighetene hun har som kvinne, samt veiledning i helse- og sikkerhetsrutiner for å holde familien trygg. I tillegg har hun fått geiter slik at hun kan forsørge barna sine. «Jeg fikk fire geiter, og det er av stor verdi for oss!», forteller Ganga.

Det er mange flere som trenger hjelp og din gave utretter en forskjell!

Vil du bidra?

gi en gave

VIPPS: 569 536

Tusen takk for ditt engasjement! Sammen gir vi Jesus til nye generasjoner og folkeslag!