Lærer norsk hos Galleri Normisjon

Nå drømmer Halawi om å starte sin egen butikk.

24. juli 2019
Tekst Markus Plementas/Kristin Winther Jørgensen
Foto Markus Plementas

Somaliske Halawi (49) er i full sving hos Galleri Normisjon i Oslo. Her er det mange små og store oppgaver å ta fatt på. Hun er veldig glad i å snakke med kundene og de ansatte, da får hun øvd seg på norsken. 

– Det er det beste ved jobben, sier hun.

Hun øver iherdig på språket. I tillegg til å gå på norskkurs, er hun to dager i uken hos Galleri Normisjon.

– Jeg lærer mye om butikkdrift, sier Halawi, og forteller at den store drømmen er å drive sin egen fruktbutikk.

Språktrening og arbeidserfaring
Halawi uttrykker at hun trives godt. Hun har gått på noen kurs og lette etter noe å gjøre. Da det åpnet seg en mulighet i Galleri Normisjon, tok hun den. 

Anita Næss Thorängen, leder i Galleri Normisjon, forteller at Halawi både trener språket og har arbeidspraksis i butikken.

– Hun er her gjennom et program som heter OsloKollega, som jobber på oppdrag fra NAV for å hjelpe så mange som mulig ut i ordinært arbeid. Vi synes det var en god idé å få henne hit, det var litt spennende, og bestemte oss for å prøve dette. Målsetningen hennes er at hun skal komme seg ut i jobb, forteller Thorängen. 

I første omgang er Halawi på utplassering i to måneder. 

– Jeg har tidligere jobbet med flyktninger, så jeg vet hvor viktig det er å få seg praksis som dette for å komme seg videre. Jeg er veldig positiv, sier Thorängen

Kom alene, fikk familie
Halawi kom fra Somalia til Norge for 18 år siden, sier hun. I løpet av disse årene har hun bodd både i Nord-Norge og i Oslo. Hun kom alene til Norge, og forteller at brødrene hennes er igjen i Somalia. 

I Norge fant hun kjærligheten, og hun og hennes mann har nå fire barn sammen. Hun sier at hun har noe erfaring fra norsk arbeidsliv tidligere.

– Jeg jobbet på hotell og i systue.

Smilende og blid
Kollegene til Halawi på Galleri Normisjon synes hun er en positiv og hyggelig medarbeider. De beundrer henne for at hun går på med godt humør, og de synes det er berikende på alle måter å ha henne som kollega. Halawi deler gleden av å være sammen.

– Her treffer jeg mange forskjellige folk, de smiler og er veldig hyggelige, sier hun. 

Viktig for integreringen
Ingeborg Lønneberg, direktør for kompetanse og jobbutvikling i OsloKollega, sier at arbeids-og språktrening, som den Halawi er med på, betyr mye for de som øver seg i norsk språk og arbeidsliv.

– Vi vet at arbeid er livskvalitet. Alle ønsker å være i jobb. Det betyr bedre grunnhelse, tilhørighet og en normalisering av livet. Man kommer bedre ut på flere andre arenaer i livet om man har en jobb å gå til. Deltakelse i arbeidslivet gir både mestringshåp, fremtidstro og identitet, sier Lønneberg. Videre mener hun at det å være delaktig i arbeidslivet også er viktig for integreringen. 

– Å få kjennskap til det norske livet gjennom et norsk nettverk, gir en god integrering. Da får man større forståelse for hverdagslivet i Norge. Det å ha noen norske referansepunkter, gir mye læring. Dette får man i en uformell setting på jobb, sier Lønneberg og legger til:

– Her får man også synliggjort eget lands kultur, noe som gjør etnisk norske nordmenn bedre i stand til å integrere.


Saken sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 2/2019. Ønsker du å få Ferskvare gratis tilsendt i Posten? Du kan opprette et abonnement her.