Lanserer ny linje

Gå Ut Senteret i Trondheim, ønsker å forberede og følge opp mennesker som skal inn i en større kristen tjeneste. Nå starter de opp linjen Tjeneste og ledelse. 

11. desember 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto GUS

– Dette er både et helt nytt tilbud og en videreføring av det tradisjonelle misjonærkurset ved Gå Ut Senteret, sier rektor Ørjan Tinnen. 

Opplegget er tilpasset ansatte og frivillige i en rolle av en viss størrelse, og skal kunne gjennomføres på et helt eller et halvt år.

– Fordelen med dette opplegget er at dersom tilbudet får offentlig godkjenning, som vi nå venter på, vil det gi rett til lånekassefinansiering for medarbeidere det er aktuelt for. Dette betyr svært lave kostnader for organisasjonen/menigheten som sender medarbeideren, sier Tinnen.

Opplegget er grundig, med en undervisningsperiode tidlig på året, med mye individuell og gruppevis undervisning tilpasset tjenesteområdet som deltakerne skal ut it. Ut over undervisningssamlinger er fokus i programmet på veiledet praksis slik at deltakerne ikke tas for mye ut av tjenestehverdagen.

Tinnen mener at det er stort tilfang av potensielle deltakere:

– Vi ønsker selvfølgelig å rette oss mot misjonærer og volontører i internasjonal tjeneste, men også ansatte og frivillige i Norge, f.eks. pastorer, frivillige/ansatte ledere i tenåringsarbeid/studentarbeid, medlemmer av lederteam, ettåringer og så videre.

Programmet gir rom for evaluering av den enkeltes tjeneste underveis i opplegget og i fbm avslutning av kurset. Dette gir godt vurderingsgrunnlag for ansettelse og evt forlengelse av midlertidige stillinger.

– I tillegg til å gi god forberedelse og oppfølging til misjonærer, tror vi dette er et genialt tilbud/program å tilby til en del ansatte det første året i ny jobb også i Norge, sier rektor Ørjan Tinnen. 

Mer informasjon om opplegget finnes på www.gus.no/tjeneste-ledelse

Relatert innhold

Fra papirløs til fri

Hun giftet seg med en jordløs uten å vite det, og fikk et liv preget av bekymring og angst for fremtiden. Nå er det snudd til håp.

Read article "Fra papirløs til fri"

Den hemmelige sangen

Hvordan driver vi misjon når det blir stadig farligere, og hvordan snakker vi om det vi må holde hemmelig?

Read article "Den hemmelige sangen"

Nye fellesskap er mogleg

I det gamle bedehuset frå 1923 på Sandane har det siste året vore yrande liv. Korleis har dette skjedd? 

Read article "Nye fellesskap er mogleg"