Lanserer ny linje

Gå Ut Senteret i Trondheim, ønsker å forberede og følge opp mennesker som skal inn i en større kristen tjeneste. Nå starter de opp linjen Tjeneste og ledelse. 

11. desember 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto GUS

– Dette er både et helt nytt tilbud og en videreføring av det tradisjonelle misjonærkurset ved Gå Ut Senteret, sier rektor Ørjan Tinnen. 

Opplegget er tilpasset ansatte og frivillige i en rolle av en viss størrelse, og skal kunne gjennomføres på et helt eller et halvt år.

– Fordelen med dette opplegget er at dersom tilbudet får offentlig godkjenning, som vi nå venter på, vil det gi rett til lånekassefinansiering for medarbeidere det er aktuelt for. Dette betyr svært lave kostnader for organisasjonen/menigheten som sender medarbeideren, sier Tinnen.

Opplegget er grundig, med en undervisningsperiode tidlig på året, med mye individuell og gruppevis undervisning tilpasset tjenesteområdet som deltakerne skal ut it. Ut over undervisningssamlinger er fokus i programmet på veiledet praksis slik at deltakerne ikke tas for mye ut av tjenestehverdagen.

Tinnen mener at det er stort tilfang av potensielle deltakere:

– Vi ønsker selvfølgelig å rette oss mot misjonærer og volontører i internasjonal tjeneste, men også ansatte og frivillige i Norge, f.eks. pastorer, frivillige/ansatte ledere i tenåringsarbeid/studentarbeid, medlemmer av lederteam, ettåringer og så videre.

Programmet gir rom for evaluering av den enkeltes tjeneste underveis i opplegget og i fbm avslutning av kurset. Dette gir godt vurderingsgrunnlag for ansettelse og evt forlengelse av midlertidige stillinger.

– I tillegg til å gi god forberedelse og oppfølging til misjonærer, tror vi dette er et genialt tilbud/program å tilby til en del ansatte det første året i ny jobb også i Norge, sier rektor Ørjan Tinnen. 

Mer informasjon om opplegget finnes på www.gus.no/tjeneste-ledelse

Relatert innhold

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Et bedre liv

Da sønnen ble syk forsvant både mannen og støtten fra familien. På Okhaldhunga sykehus ble Romi og sønnen tatt imot med åpne armer.

Read article "Et bedre liv"