Lanserer nytt tjenesteforberedende kurs

– Vi håper at det nye programmet kan gi oss muligheter til å utruste ledere som kan «bære» Normisjon sammen inn i fremtiden, sier rektor, Ørjan Tinnen. Nå blir det tradisjonelle misjonærkurset helt nytt.

Det nye programmet er et tjenesteforberedende kurs både for personer som skal i tjeneste i Norge og i utlandet. Foto: Gå Ut Senteret
Publisert: 14.12.2020 Tekst: Inga Lill Nord Nyvoll

Sommeren 2021 lanserer Gå Ut Senteret programmet «Tjeneste og ledelse» som er et nytt tjenesteforberedende program, for alle som har en avtale om eller ønsker å gå inn i en kristen tjeneste. Programmet er aktuelt både for ettåringer, ungdomsarbeidere, pastorer, misjonærer og volontører, beskriver Ørjan Tinnen, som har vært rektor ved misjonsskolen siden 2015.

Ulike målgrupper
Tidligere var det tradisjonsrike misjonærkurset et opplegg med fire måneder på heltid, og var omfattende og mer kostbart for organisasjonene. Misjonsskolen har drevet kurs for utsendinger i nærmere 36 år.

– Da vi begynte å jobbe med det nye programmet, så vi at vi kunne lage ulike spor for ulike målgrupper, og på den måten møte behovet for skikkelig innføring og oppfølging av kristen tjeneste også i Norge.

Programmet har vært under utvikling i nærmere fem år.

– Vi håper dette programmet vil bety at enda flere kan finne seg til rette i kristen tjeneste både i Norge og i utlandet; og at de får verktøy til å stå i tjeneste over lang tid. Opple- velsen vår av det første året i tjeneste er avgjørende for om vi tenker at dette er et liv vi ønsker å leve gjennom ulike sesonger og livsfaser.

Fire spor
På programmet kan du følge fire ulike spor: Misjon i utlandet, menighetsledelse, ungdomsarbeid og administrasjon. Programmet gir rom for fokus på egen tjeneste og eget tjenesteområde, i tillegg til at deltakerne får egen mentor i ett år.

Tinnen mener det nye programmet vil gi et godt vurderingsgrunnlag for ansettelser og evt. forlengelse av midlertidige stillinger.

– Vi tror at dette er et genialt program å tilby til en del (spesielt unge) ansatte det første året i ny jobb, sier han.

– Tjeneste og ledelse skal gi oss mulighet til å utruste ledere som kan «bære» Normisjon sammen inn fremtiden. Videre gir det både menigheter, regioner og felleskontoret en veldig gunstig ramme for å både prøve ut nye folk i tjeneste og å følge opp de en har ansatt for første gang. De økonomiske betingelsene fra staten er veldig gunstige, så dette skal bli en rimelig investering for Normisjon sett i forhold til den effekten vi får ut av opplegget.

Ved å delta på programmet får en ta del i et seks uker langt introkurs på Gå Ut Senteret før en trer inn i tjenesten. Videre avsluttes kurset med to ukers debrifing etter ett år i tjeneste. Da får en mulighet til å delta på retreat, reflektere over året i tjeneste og sette fokus på veien videre.