Lanserer rapport om Oslos åndelige tilstand

I januar lanseres rapporten Oslo Monitor 1.0, som forsøker å gi oss et felles bilde av byens åndelige, sosiale og kulturelle situasjon. I forbindelse med lanseringen inviterer et bredt utvalg kristenledere til rapportlansering torsdag 11. januar.

Skrevet av:Sigrid Rege Gårdsvoll, 30. november 2017

Ill. Foto: Skaperkraft

Blant de inviterte gjestene er Mac Pier, som leder New York Leadership Center, og har vært sentral i et rikt enhetsarbeid på tvers av kirker, organisasjoner og næringsliv i New York. 

– Vi er overbevist om at Gud elsker Oslo og alle byens innbyggere. Oslo er en fantastisk by å bo i for så mange, men ikke for alle. Oslo, som alle byer, har sine helt klare utfordringer, kulturelt, åndelig og sosialt. Som kristne ledere kjenner vi på et spesielt ansvar for å bidra til positiv forandring, sier innbyderne. Blant dem er Vegard Husby, prest i Storsalen menighet. 

– Det gjøres allerede mye bra og viktig arbeid av mange aktører. Samtidig har en del ledere, pastorer og prester begynt å samles for å se hvordan vi sammen kan utgjøre en større forskjell. Vi vil arbeide for enhet, enhet for forandring. Dette handler ikke om å starte noe nytt, slå ting sammen eller kompromisse på våre egne virksomheters egenart eller visjon. Derimot handler om det å ha et felles bilde av byens situasjon og behov, og sammen se hvordan vi kan arbeide for en bedre fremtid.

– Hvordan kan vi i større grad oppmuntre og mobilisere alle byens kristne til å ikke bare tenke på sitt eget beste, men på hva som tjener byen? Og hvordan kobler vi de gode hensiktene og ressursene våre, med mennesker som ønsker å bidra?

Oslo Monitor 1.0 lanseres i Storsalen torsdag 11. januar kl. 13-15, og påmelding skjer på hjemmesiden til tankesmien Skaperkraft innen 8. januar.