Lede

Bibelvers: 2.Tim 2,2

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre.»

Definisjon: konkrete tiltak som utvikler lederes ferdigheter, kunnskap og karakter på en slike måte at deres kapasitet for ledelse øker.

Hva kan utvikles: 

 • Enkeltmennesker
 • Fellesskap
 • Organisasjon
 • Tilbud og ressurser 
 • Programmer

Normisjon i 2030:

 • Vi har etablert nye tilbud for pastorutdanning, rekruttering til lederstillinger og kompetanse- utvikling for ansatte.
 • Alle våre skoler over grunnskolenivå tilbyr ledertrening for sine elever.
 • Vi har økt andelen kvinner og unge voksne i lederroller.
 • Vi har økt kvaliteten på eksisterende lederutviklingsprogram for ansatte og frivillige.
 • Våre ansatte og frivillige opplever kristen tjeneste som attraktiv og bærekraftig over tid.
 • En større andel av ressursene internasjonalt brukes i et barne- og ungdomsperspektiv.