Acta – barn og unge i Normisjon, region Øst er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 95 lokallag og fire leirsteder hvor vi arrangerer cirka 25 barne- og ungdomsleirer i året. Region Øst dekker Oslo, Innlandet fylke og tidligere Akershus.

Administrasjonskonsulent i Acta Øst

50 % stilling med fokus på administrasjon i Acta Øst.

Vi søker en medarbeider med hjerte for barn, ungdom og Jesus. Og som evner å jobbe sammen med lokale ledere for å støtte barne- og ungdomsarbeidet i region Øst.

Stillingen omfatter:

Administrasjon

 • Ansvar for søknader, økonomi og administrasjon ifht. fylkene og LNU prosjekter.
 • Administrasjon av leirer, påmeldingssystemer, økonomi og givere.
 • Oppfølging av lokallag ifht. årsrapportering, lokallagsstøtte og medlemsportal.

Informasjonsarbeid

 • Bidra med oppdatering av sosiale medier og nettside
 • Regionmagasinet
 • Leirbrosjyre

Vi søker en person som

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Er glad i å jobbe selvstendig og nøytaktig med fokus på detaljer, rutiner og effektiv organisering.
 • Er hyggelig og glad i å bidra til at teamet lykkes sammen.
 • Er serviceinnstilt og glad i å støtte lokallagslederne våre i administrative oppgaver.
 • Er en god relasjonsbygger og har god forståelse for digitale kommunikasjonskanaler.
 • Er opptatt av å bidra til at andre kan fokusere på sine oppgaver.
 • Er engasjert, ansvarsbevisst, løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • Kan jobbe både selvstendig og i team og kan delegere oppgaver.
 • Noe helgearbeid må påberegnes.

Relevant utdanning og faring er en fordel. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september.

For mer informasjon, kontakt: Dag William Haugeto Stang, dwhs@normisjon.no, 922 20 644.

Søknad med CV og referanser sendes til: dwhs@normisjon.no.

Søknadsfrist: 15. juni. Intervjuer gjennomføres så langt som mulig før 1. juli.