Acta – barn og unge i Normisjon, region Øst er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 95 lokallag og fire leirsteder hvor vi arrangerer cirka 25 barne- og ungdomsleirer gjennom hele året. Region Øst dekker Oslo, Innlandet og tidligere Akershus.

Leirarbeider i Acta region Øst

20 % stilling med fokus på leir og ledertrening.

Vi søker en leirarbeider med hjerte for barn, ungdom og Jesus som evner å jobbe i team med frivillige ledere for å drive leirarbeid i region Øst. Leirene vil gjennomføres på regionens leirsteder på østlandet,  i helger og deler av påskeferien.

Stillingen omfatter:

  • Planlegge og gjennomføre 4-5 leirer i året
  • Rekruttere deltakere og ledere fra lokallag og menigheter
  • Markedsføring av leirene gjennom sosiale medier, lokallagsbesøk og stand
  • Ledertrening og disippelgjøring for og med ungdom

Vi søker en person som

  • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
  • Er glad i leir
  • Er en god relasjonsbygger med og blant ungdom
  • Er opptatt av å gjøre andre gode og å bygge ledere
  • Er engasjert, ansvarsbevisst, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
  • Kan jobbe både selvstendig og i team og kan delegere oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må framvises politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. september.

For mer informasjon, kontakt: Dag W.H.Stang, dwhs@normisjon.no, 922 20 644.

Søknad med CV og referanser sendes til: dwhs@normisjon.no.

Søknadsfrist: 1. august. Intervjuer gjennomføres fortløpende.