Søker leirstedsarbeider

Normisjon Nord søker:

Leirstedsarbeider ved Holmen leirsted

i 15 % stilling

Normisjon Nord søker etter deg som vil legge praktisk til rette for leir og andre arrangementer ved Holmen leirsted på Bjorelvnes, nord for Finnsnes.

Stillingen er en deltidsstilling med arbeidstid før og etter planlagte arrangementer, i tillegg til løpende og sesongbaserte oppgaver.

Oppgaver og ansvar

Som leirstedsarbeider utfører du regelmessig og sesongbasert vedlikehold av bygninger og uteområdet, samt klargjøringer av anlegget før og etter planlagte arrangementer. Ved behov er du vertskap ved ankomst for enkelte leietakere når det er spesielt avtalt.

Kompetanse/egenskaper

  • Praktisk erfaring og/eller utdanning innen håndverksfag
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ansvarsfull og selvstendig
  • Systematisk og praktisk anlagt

Søkere må være lojal mot Normisjons visjon og verdier slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument. Stillingen lønnes etter Normisjons lønnsregulativ.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte Annhild Aadland (mobil 928 53 672 eller e-post annhildaadland@gmail.com).

Søknadsfrist 24.03.24.
Søknad med cv og referanser sendes til e-post: region.nord@normisjon.no.

Tiltredelse etter nærmere avtale.