Søker teknisk personell i 100 % stillinger

Flere av våre teknikere nærmer seg pensjonsalder.
Vi ønsker derfor å knytte til oss personer som gradvis skal fylle og overta disse stillingene.

Oppgavene er svært varierende:

 • Allsidig teknisk vedlikehold av 35 000 m2 bygninger og veksthus.
 • Vedlikehold av mer enn 20 kjøretøyer og traktorer samt tilhørende maskinpark.
 • Drifte biobrensel-, gass-, solcelle-, solfanger- og elkjeleanlegg for oppvarming av bygningsmassen.
 • Vare- og lastebiltransport med førerkort klasse C.
 • Yte profesjonell service og bistand til de forskjellige avdelingene på Gjennestad.
 • Planlegge og utføre tekniske øvelser sammen med byggfag-, anleggsgartner- og gartnerelever.

Vi ønsker å tilpasse de nye stillingene til de ansattes egnethet og kvalifikasjoner. Ønskede egenskaper:

 • Godt humør
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Resultatorientet
 • Kundefokusert
 • God teknisk innsikt
 • Gode datakunnskaper

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gjennestad Drift er tilknyttet og driver et nært samarbeid med Gjennestad videregående skole som er en kristen internatskole. Begge er eid av Normisjon. Den som ansettes må bidra til å fremme vårt vedtektsfestede formål:

 1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i Gjennestad vgs.
 2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.
 3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

Det må påregnes noe sosialpedagogisk innsats blant elevene i Gjennestad vgs. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til vårt kristne formål.
Vårt verdigrunnlag leses under normisjon.no.
Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.

Se også vår hjemmeside: https://gjennestaddrift.no/

Søknadsfrist: 1. mars

Skriftlig søknad med henvisning til og besvarelse av utlysningstekst sendes: Geir Fossnes, geir@gjennestad.no