Øya vgs søker ettåringer

Gjelder skoleåret 2023/2024. Om du kan tenke deg å høre mer om denne stillingen vil vi gjerne høre fra deg.

Har du lyst på en spennende og meningsfull hverdag? Som ettåring på Øya videregående skole får du ansvar for miljøskapende arbeid blant elevene. Hva betyr det? Det kan du være med å påvirke selv, men vaffeltirsdag er nok obligatorisk.

Turer og aktiviteter

På Øya kan elevene studere naturbruk og bygg- og anleggsteknikk. Studietilbudene byr på mange turer og aktiviteter, og som ettåring er du velkommen til å slenge deg med. Det er allikevel internatet som blir utgangspunktet for de fleste av oppgavene dine som ettåring.

Internatlivet

Trivsel på internatet er utrolig viktig for de rundt 100 elevene som bor der gjennom skoleåret. Du kan bidra med å invitere til sosiale opplegg i elevstua – sette på en fotballkamp på TV, annonsere filmkveld, strikkekveld eller spillkveld, eller bare ta en prat med en elev som trenger det. Det er også populært når ettåringene tilbyr seg å kjøre elever til klatrehallen eller alpinanlegget i Vassfjellet.

Vi søker deg som:

  • Er ferdig med videregående skole
  • Er kreativ og har mange aktiviteter på lager
  • Liker å være sammen med ungdom
  • Liker å reise (innenlands og utenlands)
  • Gjerne har førerkort

Reiseaktivitet

Øya videregående skole er med i Erasmus+, et samarbeid som involverer utveksling av studenter til flere land. De elevene som deltar på dette trenger noen som er med dem som støtte i det landet de er utplassert i, og hjelper til med å tilrettelegge fritiden. Dette kan dreie seg om 1-2 uker sammenhengende. Det er ønskelig at ettåringene kan bidra som følge på disse turene. På dagtid er elevene opptatt med skole, så denne tiden disponeres fritt.

Arbeidstid og ansettelsesvilkår

Dere kommer til å være to til tre ettåringer, og dere får bo på skolen sammen i en egen leilighet.

Arbeidet vil hovedsakelig foregå på kveldstid og i helger. Det er mulig å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver etter eget ønske. Dette kan være tilsynsvakter på internatet, vikar i skolen, enkelte nattevakter, leksehjelp og andre oppgaver.

Ansettelsesvilkårene er 10 måneders kontrakt, lommepenger, fri kost og losji.

Kontakt oss:

Dersom du har spørsmål ang. stillingen – ta kontakt med administrasjonsleder Tore Sagdahl. Tlf. 922 37 300 / e-post: tore@oya.vgs.no

 

Søknad sendes til oya@oya.vgs.no. Legg ved utfylt søknadsskjema. Merk søknaden med «Søknad på stilling som miljøarbeider»