Gjennestad Hagesenter søker gartnere

Vi søker etter gartnere i 100% stilling

Hagesenteret er i stadig utvikling og vi søker derfor etter nye medarbeidere.

Nevnte stillinger kan endres etter søkers kvalifikasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner/erfaring:

 • Butikk/salgserfaring
 • Serviceinnstilt
 • Plantekjennskap
 • God og sterk fysisk helse

Det sies om deg:

 • Du har godt humør
 • Du har ståpå vilje
 • Du er fleksibel
 • Du samarbeider godt med andre
 • Du liker å hjelpe/gi råd til kunder
 • Du er glad i mennesker

 

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Søn- og helligdager fri.

Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingene gir stor mulighet for egenutvikling i et raust og kunnskapsrikt miljø.

Gode kollegaer med høy kompetanse, vi er i dag 10 gartnere i hagesenteret.

Du vil få anledning til å være med på innkjøp/messer og ha egne ansvarsfelt ut fra interesse. Hos oss er det mulighet til å utvikle seg som gartner.

 

Gjennestad Drift er tilknyttet og driver et nært samarbeid med Gjennestad videregående skole som er en kristen internatskole. Begge er eid av Normisjon. Den som ansettes må bidra til å fremme vårt vedtektsfestede formål: 

 1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i Gjennestad vgs.
 2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.
 3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

Det må påregnes noe sosialpedagogisk innsats blant elevene i Gjennestad vgs. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til vårt kristne formål.

Vårt verdigrunnlag leses under normisjon.no.

Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.

For fast ansettelse forutsettes tilfredsstillende politiattest.

 

Søknadsfrist: 15. januar

Skriftlig søknad med henvisning til og besvarelse av utlysningstekst sendes: Geir Mellingen (geir.mellingen@gjennestad.no)