Søker hovedpastor

Norkirken Nordhordland er en menighet tilknyttet Normisjon med tilbud for alle aldersgrupper. Vår visjon er å ære Gud og formidle hans kjærlighet. Menigheten har i dag 85 voksne medlemmer. Vi har gudstjenester annenhver søndag med rundt 120 deltakere, hvor også mange frivillige er med og har tjeneste. Menigheten har ulike aktiviteter for barn og ungdom. Vi er i dag fire deltidsansatte i menigheten. Norkirken Nordhordland har sine samlinger på Frekhaug utenfor Bergen, og er en del av region Hordaland. Menigheten har også et engasjement for Normisjons internasjonale misjonsarbeid.

Norkirken Nordhordland søker:

Hovedpastor i 60 prosent fast stilling

Vår hovedpastor går av med pensjon fra 1. august 2024, og vi søker hans etterfølger.

Vi ser etter en pastor som stoler på Guds ord, er god til å undervise, er visjonær og har evne til å inspirere. Vi ønsker som menighet å bli mer utadrettet og ser etter en person som har et hjerte for å nå nye mennesker med evangeliet. Vår nye pastor blir en del av Normisjons pastor-/ menighetsnettverk og må identifisere seg med Normisjons teologiske profil.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Lede staben
  • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre samlinger
  • Ansvar for forkynnelse og sakramentsforvaltning
  • Inspirere og utruste andre til tjeneste
  • Bygge menighet med et utadrettet fokus

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper

  • Solid bibelkunnskap, helst med teologisk utdannelse
  • Visjonær, selvstendig, strukturert og målrettet
  • Gode samarbeidsevner
  • Gode relasjonelle egenskaper og evne til å se og inspirere den enkelte

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier, og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte, samt menighetens vedtekter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ. Arbeidssted er på Frekhaug i Nordhordland, ca. 3 mil nord for Bergen.

Søknadsfrist: 30. august 2023
Tiltredelse: 1. august 2024
Stillingstype: fast ansettelse, 60 prosent stilling
Arbeidssted: 5918 Frekhaug

Spørsmål kan rettes til hovedstyrets leder:
Svein Glomnes, Tlf. 934073 98, epost: svein@norkirken-nh.no

Søknad med CV sendes til Norkirken Nordhordland v/Svein Glomnes,
på epost: svein@norkirken-nh.no