Internasjonal leder

Normisjon søker Internasjonal leder i 100 % stilling. Tiltredelse etter avtale.

Internasjonal leder er nærmeste overordnet for direktørene i samarbeidslandene våre, samt leder en stab på 3 personer ved Normisjons felleskontor i Oslo. Internasjonal leder har også et tett samarbeid med mange av våre samarbeidspartnere i Norge som blant annet Digni, NORME og SMM. Viktige oppgaver er strategisk ledelse og utvikling av det internasjonale arbeidet, personaloppfølging og budsjettansvar. Stillingen er en del av generalsekretærens lederteam.

Normisjon er en misjonsorganisasjon som går nye veier i oppdraget om å gjøre Jesus kjent i ord og handling. Vi utvikler nye organiseringsformer og arbeidsmetoder i samspill med hele organisasjonen og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Pionermisjon i partnerskap er et stikkord for mye av vårt arbeid. Dette er en mulighet for deg som vil gjøre en forskjell og som ønsker å lede og fornye Normisjon sitt internasjonale misjonsarbeid. Du vil få en arbeidshverdag med komplekse og meningsfulle utfordringer.

Vi ser etter en person med

  • utdanning innenfor teologi/missiologi på masternivå
  • god evne til strategisk tenkning
  • solid lederkompetanse og ledererfaring
  • gode samarbeidsevner
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • erfaring fra internasjonalt arbeid/som misjonær

Søkere må dele Normisjons teologiske forankring og selvforståelse, slik den blant annet formuleres i organisasjonens verdidokument. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.En del reising må påregnes.

Spørsmål kan rettes til nåværende internasjonal leder Dag-Håkon Eriksen (tlf.: +47 926 24 116) eller til fungerende generalsekretær Ole Martin Rudstaden (tlf.: +47 413 66 112).

Søknad med CV sendes Ole Martin Rudstaden, ole.martin.rudstaden@normisjon.no, innen 31. august 2019.Søknadene vil bli behandlet fortløpende.