Norkirken Grimstad søker ungdomsleder

Norkirken Grimstad er en menighet i Normisjon, som bygger sitt arbeid på Guds ord og de evangelisk, lutherske bekjennelsesskrifter. Norkirken visjon er «Vi vil gjøre Jesus synlig». Norkirkens verdier er: Tro, Tilhørighet, Tjeneste.

Norkirken Grimstad har ca. 450 medlemmer fordelt på barn, unge og voksne. Norkirkens tilbud og aktiviteter er åpne for alle. Derfor deltar også mange utenom medlemmene på de ulike arrangementene.
Norkirkens ungdomsarbeid F13 har samlinger på fredager. Her deltar 40-80 ungdommer i ungdomsskole/ videregående alder. I tillegg til de ukentlige samlingene, gjennomføres egne turer med ungdommene.
Norkirken Grimstad har tilbud om konfirmasjon. Konfirmantene har jevnlige undervisningskvelder, i tillegg til turer og fellesopplegg med andre menigheter.

Norkirken Grimstad har Bibelskolen i Grimstad og Normisjonshallen som nærmeste naboer.

 

Norkirken Grimstad søker:

Ungdomsleder med administrasjonsoppgaver i 100 %

Norkirken Grimstad er en menighet i vekst. Det søkes etter en medarbeider som kan ta hovedansvar for menighetens ungdomsarbeid, og som kan gå inn i sentrale administrative funksjoner.

I utgangspunktet er det ønskelig å tilsette en medarbeider i full stilling (100%). I dag har Norkirken en 60% stilling knyttet til ungdomsarbeidet, mens hovedpastor ivaretar de fleste administrative oppgaver. Dersom det ikke lykkes å finne en kandidat som kan ivareta begge funksjoner, vil det være aktuelt å ansette i to deltidsstillinger, én innenfor ungdomsarbeid og én innenfor administrasjon. Det vil derfor også være mulig å sende inn en søknad på deltidsstillingene.

Norkirken Grimstad ser etter en person som:

 • har utdannelse på høyskolenivå innenfor relevante fagområder, og har nødvendig bibelkunnskap, teologisk innsikt og -forståelse. Erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • har erfaring fra menighetsliv, særlig innenfor ungdoms- og/eller konfirmantarbeid, gjerne også ledelse/veiledning/undervisning og/eller sang og musikk
 • har evne til å bygge relasjoner og kommunisere både med ungdom og foreldre
 • har nødvendig ryddighet og gjennomføringskompetanse i administrative funksjoner
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har vilje og evne til fleksibilitet i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver

Ut fra dokumentert kompetanse, kan det være aktuelt å definere stillingen som en pastorfunksjon i menigheten.

Hovedansvarsområder innenfor ungdomsarbeidet:

 • Ungdomsklubben F13
 • Konfirmantarbeidet
 • Oppfølging av ettåring og frivillige medarbeidere
 • Ledertrening/styreoppfølging

Andre ansvarsoppgaver:

 • Økonomioppfølging innenfor sitt ansvarsfelt (regnskapssystemet tripletex)
 • Søknader og oppfølging av offentlige tilskudd/støtte
 • Facebook og andre sosiale medier som er i bruk i menigheten
 • Samtaler/sjelesorg/veiledning/medlemsoppfølging
 • Holde orden i kirkens lokaler

Andre aktuelle oppgaver:

 • Delta på gudstjenester som taler/liturg/tweensleder ea.
 • Delta på Acta-samlinger nasjonalt og regionalt

Hovedansvarsområder innenfor administrasjon:

 • Holde oversikt over Norkirkens egne arrangementer
  o Ansvarlig for kirkens hjemmeside inkl. aktivitetskalenderen
  o Ansvarlig for kirkens bookingkalender og bruk av kirkens lokale
 • Utleie til eksterne arrangementer o Norkirkens utleiekontakt
 • Holde oversikt over Norkirkens egne arrangementer
  o Kontraktsansvarlig og koordinator for utleiegruppa.
 • Andre administrative funksjoner eller oppgaver i menigheten

Arbeidssted: Norkirken Grimstad med eget kontor 

Tiltredelse: Semesterstart eller etter nærmere avtale

Stillingstype: Fast ansettelse

Lønn: Etter Normisjons lønnsregulativ

Medarbeidere i Norkirken Grimstad ansettes i Normisjon Region Agder og har sitt formelle ansettelsesforhold der, mens de har sin arbeidsplass og den daglige oppfølgingen fra Norkirken Grimstad.

Søkere må bekjenne kristen tro og kunne identifisere seg med Normisjons verdidokument og Norkirken Grimstads lover, visjon og verdier.

Norkirkens lover

Norkirkens visjon og verdier

Normisjon og Actas verdidokument

For å kunne ha den nødvendige nærheten til menighetens allsidige og omfattende virksomhet, er det sterkt ønskelig at de som er ansatt i Norkirken Grimstad, er engasjert i menigheten og synlige ved gudstjenester og andre arrangementer.
Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt.

Skriftlig søknad med CV sendes pr. mail til norkirken.grimstad@normisjon.no innen 3. mai 2024

For spørsmål, ta kontakt med styreleder Stig Tore Aaberg, tlf. 930 85 352, staaberg@gmail.com eller hovedpastor Åge Løsnesløkken, tlf. 990 85 690, age.losneslokken@normisjon.no