Norkirken Kongsberg søker ungdomsarbeider

Foto: Adobe Stock /Illustrasjon

Norkirken Kongsberg er tilsluttet Normisjon, som er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon. Norkirken Kongsberg har et variert arbeid med utgangspunkt i vårt kirkebygg i Myntgata 19 i byens sentrum. Per i dag er det registrert 150 voksne medlemmer foruten barn og unge. Menigheten er et sammensatt fellesskap med mennesker fra ulike generasjoner, nasjoner og konfesjoner. Per i dag består menigheten av folk fra ca 20 ulike nasjoner.

Norkirken Kongsberg søker:

Ungdomsarbeider i 40 % stilling

Vi søker deg som har et hjerte for at ungdom skal møte Jesus. Som ungdomsarbeider vil du få en viktig rolle i å skape et inkluderende og trygt miljø, der ungdommene kan vokse i sin tro og utvikle seg som en del av vår menighet. Du må være i stand til å jobbe selvstendig og ta ledelse.

Ansvarsområder:

 • Være med på ledermøter for ungdomsgruppa Basement.
 • Bygge sterke relasjoner med ungdommene og være tilgjengelig som en støtteperson og veileder.
 • Planlegge, lede og gjennomføre leirer og turer til konferanser.
 • Samarbeide med menighetens ledelse og frivillige for å integrere ungdommene i menighetens fellesskap og aktiviteter.
 • Delta på ukentlige stabsmøter

Kvalifikasjoner:

 • Erfaringer fra ungdoms-/menighetsarbeid er fordelaktig
 • Erfaringer fra felleskirkelig arbeid er fordelaktig
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.

Norkirken har følgende aktiviteter innen ungdomsarbeid:

 • Basement 13-18 – ukentlige samlinger
 • Tentro konfirmantarbeid
 • Leirer og konferanser

Andre oppgaver i menigheten kan avtales med den ansatte.

Søkere må være lojal til Norkirken/ Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ. Søknadsfrist 1.august. Tiltredelse 1.september.

Søknad sendes til: Norkirken Kongsberg v/ Leder for lederskapet: Khaliun Undrakh, epost khaliunlid@gmail.com. Mobil 98647607.

Hovedpastor Helge Skaaheim er også tilgjengelig for spørsmål. Epost hskaaheim@gmail.com, mobil 93230470.