Norkirken Tromsø søker Barne- og familiepastor og Administrasjonsmedarbeider

Norkirken Tromsø søker barne- og familiepastor i inntil 75 % stilling og administrasjonsmedarbeider i inntil 25 % stilling. Stillingene kan kombineres.
Vi er en menighet i Normisjon, som har røtter i Den norske kirke. Menigheten har medlemmer fra 0-100 år. Menigheten har de siste årene fått en stor andel med barnefamilier og det er et satsningsområde for menigheten

Barne- og familiepastor inntil 75 % stilling

Du vil være en del av menighetens lederteam sammen med pastor og frivillige. Det vil innebære medansvar for å tenke helhetlig om undervisning og disippelgjøring av hele menigheten. I dette vil stillingen ha hovedfokus på utvikling av menighetens arbeid for barn og familier, inkludert lederutvikling.

Ønskede egenskaper:

 • Erfaring fra menighetsarbeid rettet mot barn og familier.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, etter behov
 • Trives med å jobbe med barn, og erfaring med det.
 • Teologisk eller annen relevant utdannelse.
 • Evne til å takle endringer og ta til seg ny kunnskap.
 • Gode lederegenskaper.
 • Evne til å engasjere og utruste andre mennesker.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Administrasjonsmedarbeider inntil 25 % stilling

 • Administrative oppgaver knyttet til daglig drift av menighet,
 • Administrative oppgaver knyttet til daglig drift av bygg og utleie

Ønskede egenskaper:

 • Fleksibel, innsatsvillig og lærevillig
 • Strukturert og selvstendig
 • God på samarbeid og kommunikasjon

Andre forhold som gjelder for begge stillingene:

 • Stillingene kan kombineres til en 100 % stilling
 • Oppgaver kan omfordeles etter utrustning og behov i menigheten
 • Lønn og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ.
 • Det må kunne fremvises godkjent politiattest.
 • Søkere må identifisere seg med Normisjons verdidokument
 • Søkere må dele menighetens visjon og hjertesaker.
 • Tiltredelse etter avtale.

Vil du være med på det Gud gjør i Tromsø? Send oss en søknad!

 

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til styreleder Kai-Morten Undheim (telefon 41643610) og pastor Kristine Gurandsrud (telefon 40241692).

Skriftlig søknad sendes på e-post til: styreleder Kai-Morten Undheim, kaimortenu@gmail.com

Søknadsfrist: 25. juni 2020.