Normisjon søker ettåringer til Senegal

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Sentralt for ettåringene vil være å ha ansvar for barnehagen Sjiraffen for de norske barna. Foto: Adobe.stock

Vi søker ettåringer til Senegal!

Normisjon er til stede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. Ettåringene er helt nødvendige for at dette skal være mulig, og er derfor en svært viktig del av et misjonærfelleskap som deler liv, tro og hverdag.

I Senegal, er det stasjonert tre norske barnefamilier som en del av Normisjons team i Senegal. I skoleåret 22/23 har familiene sammen 2 barnehagebarn og 5 barn i skolealder (1-5trinn).

Vi søker to ettåringer til Senegal fra høsten 2022.

Ettåringene vil ha ansvar for barnehagen Sjiraffen, og ha oppgaver innen skole og fritidsaktiviteter for skolebarna. Oppgavene vil derfor være knyttet til undervisning, aktiviteter, lek, måltider og stell (gjelder de yngste).

Ettåringene vil bo og arbeide sammen i en småby øst i Senegal. Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner.

Denne regionen har det varmeste klimaet i Senegal. Mange opplever klimaet som krevende. Det er regntid fra juli til september og varmetid februar-mai.

Dette er også den fattigste regionen i Senegal og mange vil oppleve det som utfordrende å leve og bo i et fattig område med et begrenset utbud av matvarer og andre produkter. Byen har allikevel god internett-dekning, greit utvalg av produkter og et generelt svært lavt prisnivå. Det finnes noen muligheter for å drive idrett.

Personene vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. Videre må du være:

  • Glad i små barn og trives sammen med dem
  • Ansvarsfull
  • Trygg og omsorgsfull
  • Ønske å bo i Afrika
  • Sosial og selvstendig
  • Pedagogisk erfaring/kompetanse er ønskelig

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/evt. tverrkulturell erfaring. Søkere må bekjenne kristen tro og det er positivt med erfaring fra kristent barne- og/eller ungdomsarbeid, samt å like fysisk aktivitet.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte og frivillige. En må også kunne levere tilfredsstillende politiattest.

Vilkår:

  • Lønn 5000 per måned
  • Fri bolig m/oppvarming, vann og internett (inkludert evt. skatt på grunn av at fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver)
  • Volontørkurs før utreise (ved behov)
  • Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.

Ønsket oppstart ila. august 2022, med varighet ut juni 2023. Søknad ønskes så snart som mulig.

Spørsmål og søknad kan rettes til landansvarlig for Senegal:

Mirjam Artmark Aanensen
tlf: 47447320
epost: mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no