Øya vgs søker miljøveileder

Øya videregående er en skole med ca. 250 elever.  Elevene er fordelt mellom et yrkesfaglig løp på videregående og opplæring i vår ungdomsskoleavdeling. Alle skolens elever følger læreplaner i fag knyttet til fagfornyelsen (LK20). De yrkesfaglige løpene ligger under programmene bygg- og anleggsteknikk og naturbruk.  Skolen eies av Normisjon og ligger i Melhus kommune.

Vi søker nå etter miljøveileder i inntil 100% stilling

Som miljøveileder på Øya samarbeider du tett med elever, foresatte, lærere, praksisverter og skoleledelsen. Du er en del av et lærerteam som samarbeider om undervisningen på trinnet. Som miljøveileder på Øya må du ha lyst til å la eleven ta ut sitt potensiale og trives med å veilede unge mennesker for å bygge relevant kompetanse.  Den som blir ansatt må være lojal mot skolens verdidokument.

Vi ser etter en person som liker å samarbeide om å oppnå gode resultater, som er strukturert og som evner å se etter gode løsninger. Undervisningen på Øya skal være relevant og nært det som eleven vil møte av utfordringer i liv og yrke. Det betyr også at undervisningsprosjektene er realistiske og virkelighetsnære. Du må derfor være faglig dyktig, kreativ og selvstendig.

I dette vikariatet blir følgende kompetanse og kvalifikasjoner hensyntatt:

  • Bachelor innen helsefag (vernepleier, sosionom eller sykepleier)
  • Eller relevant praksis innen bygg- og anleggsteknikk eller naturbruk.
  • Personlig egnethet

 

Oppstart: 14. august 2023 eller etter avtale

Varighet fram til ca. 22. juni 2024.

 

Søknadsfrist: snarest

Søknad sendes til oya@oya.vgs.no

 

Før oppstart må den som blir ansatt framlegge politiattest.