Region Agder søker Actakonsulent (vikar)

Acta Agder består av over hundre lokale fellesskap.

Acta – barn og unge i Normisjon er en av Norges største kristne barne – og ungdomsorganisasjoner. Vår moderorganisasjon er Normisjon. Acta Agder består av 101 lokale fellesskap fordelt mellom ulike barne-, tweens- og ungdsomlag, i tillegg til enkelte familiegrupper. Regionen har ca 25 kor som tilhører Soul Children-bevegelsen. Actas lokale lagsarbeid er forankret i Norkirker, bedehus  og i Den norske kirke. Acta Agder driver leirarbeid på ulike leirsteder, i tillegg til ledertrening av unge leir- og lokallagsledere.  Fokuset i vårt arbeid er barn og unge, men vi arbeider også med Normisjons øvrige virksomhet i region Agder. 

Søker vikar som Actakonsulent

Vi søker en medarbeider i 50 % vikarstilling, som vil være med på å videreutvikle Actas arbeid i Agder, i hovedsak rettet mot barn. Våre medarbeidere må ha et hjerte for barn, ungdom og Jesus.

Stillingen omfatter:

 • Koordinere og inspirere lokale Actalag med fokus på regionens barnelags-arbeid.
 • Medansvar for regionens leirarbeid for barn og ung
 • Bidra aktivt med oppdateringer på sosiale medier
 • Trosopplæring av barn og unge ved å formidle gjennom andakt og samtale
 •  Bidra til å utvikle unge ledere

Vi søker etter en person som:

 • Brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • Er glad i leir
 • Har gode kontaktskapende evner
 • Er fleksibel, ansvarsbevisst og liker utfordringer. Det legges opp til en del helg- og kveldsarbeid.
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Er opptatt av å gjøre andre gode, og av å heie frem andre

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Den som ansettes må arbeide ut fra Actas visjon og verdier, slik de er beskrevet i verdidokument for Normisjon og Acta. Det må fremvises godkjent politiattest. Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ.

Ønsket tiltredelse: 1. februar, eller etter avtale

For mer informasjon:

Ta kontakt med Actaleder Tonje Teistedal (928 61 484)

Søknad med CV og referanser til: tonje.teistedal@normisjon.no

Søknadsfrist: 10. januar