Søker administrasjonskonsulent og leder for eiendom

Foto: Illustrasjon/ LinkedIn Sales SolutionsUnsplash

Normisjon avdeling Nord søker:

Administrasjonskonsulent og leder for eiendom

i inntil 100% stilling

Normisjon og Norkirken Tromsø søker sammen etter deg som vil bidra som støtteapparat rundt menighetsliv og kristent arbeid. Du vil inngå i stabsfellesskap med ansatte som arbeider både lokalt i Tromsø og regionalt i region Nord, som omfatter Troms og Finnmark.

Du vil arbeide fra Norkirkens lokaler, midt i Tromsø sentrum, sammen med pastor i Norkirken Tromsø og en nytilsatt Acta-leder / barne- og ungdomsarbeider. Ved full stilling ansettes 30 % av stillingen i menigheten og 70 % av stillingen i Normisjons regionale arbeid.

Oppgaver og ansvar

Som administrasjonskonsulent i regionen blir du kontaktperson for Normisjon i region Nord og en støttefunksjon for arbeidet i regionen. Du vil få ansvar for daglig oppfølging av økonomi og administrasjon, samt administrativt ansvar for utleie og drift av Holmen leirsted på Bjorelvnes, nord for Finnsnes.

Også i Norkirken Tromsø vil du fungere som en administrativ støttefunksjon for arbeidet i menigheten, inkludert daglig arbeid med økonomi og informasjon. Den som ansettes vil også virke som daglig leder for Norkirken Tromsø Eiendom AS, som eier og drifter menighetens bygg i Vestregata 24. Som daglig leder i eiendomsselskapet er du ansvarlig for utleie av leiligheter, næringslokale og lokaler for ulike arrangement.

Kompetanse/egenskaper

  • Utdanning og/eller erfaring innen økonomi og administrasjon
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ansvarsfull og selvstendig
  • Systematisk og praktisk anlagt
  • God på å se nye muligheter innenfor eiendomsforvaltning og administrasjon
  • Engasjert for både lokalt menighetsliv og regionalt arbeid

Søkere må kunne identifisere seg med Normisjons visjon og verdier slik dette er uttrykt i Normisjons verdidokument. Stillingen lønnes etter Normisjons lønnsregulativ.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte Sandra Karine Iversen på sandra.iversen@normisjon.no eller 483 96 020.

Søknad med cv og referanser sendes til sandra.iversen@normisjon.no Søknadsfrist: 05.11.2023.        

Tiltredelse etter nærmere avtale.