Søker administrasjons- medarbeider

 

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med visjonen Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon, avdeling Nord, omfatter Troms og Finnmark. Vi har tre ansatte ettåringer i Finnmark, og Actaleder for barn og unge i Tromsø. Norkirken Tromsø har en pastor og en barne- og ungdomsarbeider i 30% stilling. Menigheten har arbeid for alle aldersgrupper. 

 

Normisjon, avdeling Nord og Norkirken Tromsø søker:

Administrasjonsmedarbeider

i til sammen 60 prosent stilling

Stillingen er delt mellom avdeling Nord og Norkirken Tromsø i henholdsvis 30 prosent på hver enhet. Arbeidssted for begge stillingene er Norkirken Tromsø, midt i Tromsø sentrum. Vi ser etter deg som har et hjerte for menighets- og misjonsarbeid, og som liker administrative oppgaver. Du blir en del av et lite, men hyggelig team som består av pastor i Norkirken Tromsø og Acta-leder for barn- og unge i Normisjon. Det er ønskelig at du blir en del av menighetens arbeid i Norkirken Tromsø.

Hovedoppgaver i avdeling Nord er:

 • Oppfølging av økonomi og bidra til innsamlingsarbeid
 • Administrere og bidra til bladet «Nytt fra Normisjon»
 • Være administrativ leder av arbeidet med det årlige sommerstevnet «Sommer i Nord»
 • Ha det administrative ansvaret for booking og kundekontakt med gjester/brukere av Holmen Leirsted på Finnsnes

Hovedoppgaver i Norkirken Tromsø:

 • Administrativ støtte for arbeidet i menigheten, inkludert daglig arbeid med økonomi og informasjon
 • HMS arbeid
 • Daglig leder for Norkirken Tromsø Eiendom AS, som eier og drifter menighetens bygg i Vestregate 24

Vi ser etter deg som:

 • bekjenner kristen tro og har et engasjement for menighet og misjon
 • har utdanning og/eller erfaring innen økonomi og administrasjon
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er ansvarsfull og selvstendig

Søkere må kunne identifisere seg med Normisjons visjon og verdier slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ.
Arbeidssted er Norkirken Tromsø,  Vestregata 24, 9008 Tromsø.

Søknadsfrist: Til 18.mars.

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes på epost til Ingebjørg Bærstad Torp, ingebjorg.berstad.torp@normisjon.no