Søker barneleder

Norkirken Nordhordland er en menighet tilknyttet Normisjon med tilbud for alle aldersgrupper. Vår visjon er å ære Gud og formidle hans kjærlighet. Menigheten har i dag 85 voksne medlemmer. Vi har gudstjenester annenhver søndag med rundt 120 deltakere, hvor også mange frivillige er med og har tjeneste. Menigheten har ulike aktiviteter for barn og ungdom, med blant annet eget barneopplegg under gudstjenestene. Vi er i dag fire deltidsansatte i menigheten. Norkirken Nordhordland har sine samlinger på Frekhaug utenfor Bergen, og er en del av region Hordaland. Menigheten har også et engasjement for Normisjons internasjonale misjonsarbeid.

Norkirken Nordhordland søker:

Barneleder i 20 prosent fast stilling

Vi ønsker en tydelig kristen barneleder, med god formidlingsevne, som kan være en inspirerende leder for barna og medlederne i barnearbeidet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede, planlegge og koordinere det samlede barnearbeidet
  • Planlegge og gjennomføre egne samlinger for barna under gudstjenestene
  • Lede og inspirere de frivillige medarbeiderne

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

  • En tydelig kristen, og ansvarlig og inspirerende leder
  • God til å forkynne Guds ord til barna
  • Initiativrik, selvstendig, strukturert og målrettet
  • Gode samarbeidsevner

Søkere må ha et personlig engasjement for Normisjons visjon og verdier og identifisere seg med vårt verdigrunnlag slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte, samt menighetens vedtekter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn i henhold til Normisjons regulativ.

Arbeidssted er Frekhaug i Nordhordland, ca. 3 mil nord for Bergen.

Tiltredelse: snarest mulig
Stillingstype: fast ansettelse, 20 prosent stilling
Arbeidssted: 5918 Frekhaug

Spørsmål kan rettes til hovedstyrets leder: Svein Glomnes, Tlf. 93 40 73 98. Søknad med CV sendes til Norkirken Nordhordland, v/Svein Glomnes, på epost: svein@norkirken-nh.no