Søker vaktmester

Gjennestad Drift søker vaktmester.

Vår dyktige vaktmester slutter i denne jobben hos oss.
Vi søker derfor etter hans etterfølger i 100% fast stilling.
Stillingen kan ved behov kombineres med andre tekniske oppgaver ved Gjennestad Drift. Arbeidsoppgavene er allsidige og består blant annet av:

●  Daglig drift og vedlikehold av bygningsmassen

●  Anskaffelser av varer og håndverkstjenester

●  Teknisk oppfølging og utvikling av driftsformer

●  Praksis med elever fra Gjennestad vgs

 

Ønskede egenskaper:

●  Godt humør og glad i ungdom

●  Løsningsorientert og kreativ

●  Gode samarbeidsegenskaper

●  Kundefokusert

●  Teknisk innsikt

●  Gode datakunnskaper

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid, og det er ønskelig at vaktmester bor i leilighet inne på området. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gjennestad Drift er tilknyttet og driver et nært samarbeid med Gjennestad videregående skole som er en kristen internatskole. Begge er eid av Normisjon. Den som ansettes må bidra til å fremme vårt vedtektsfestede formål:

  1. Drive en bedrift som gir relevant praksis for elevene i Gjennestad vgs.
  2. Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro.
  3. Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv.

Det må påregnes noe sosialpedagogisk innsats blant elevene i Gjennestad vgs. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til vårt kristne formål. Vårt verdigrunnlag leses under normisjon.no. Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.

Se også vår hjemmeside: ​https://gjennestaddrift.no/

Søknadsfrist: 1. mars
Skriftlig søknad med henvisning til og besvarelse av utlysningstekst sendes: Daglig leder Geir Fossnes (geir@gjennestad.no)