Studentpastor Salem menighet

Salem Menighet – midt i hjertet av Trondheim sentrum – søker etter studentpastor/leder studentarbeidet i 80-100% fra 1. august 2020. Salem Menighet er en stor og mangfoldig flergenerasjonsmenighet som er en del av Normisjon. Menighetens arbeid blant studenter og unge voksne samler ukentlig 3-400 til lørdagsgudstjeneste. Som studentpastor vil du lede menighetens studentarbeid, og jobbe tett sammen med andre ansatte og frivillige i lederteam.

Stillingen innebærer ansvar for:
Ledelse, drift og utvikling av menighetens studentarbeid. Lederutvikling, sjelesorg og forkynnelse, samt administrative oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring fra menighetsarbeid rettet mot tenåringer og studenter. Erfaring og utrustning som leder i kristent arbeid.
Kall og visjon for å bygge menighet og utruste unge mennesker.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdidokument og menighetens visjon og verdier. Gode lederegenskaper og evne til å finne og utvikle andre mennesker, samt evnen til teamarbeid vil være viktige egenskaper.

Vi tilbyr lønn og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ. Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Arne Chr. Rokseth på mobil 90014992. Skriftlig søknad med vedlegg sendes på epost til: Arne Chr Rokseth, arne@salemmenighet.no Søknadsfrist: 1. april 2020

Søknader vil bli behandlet fortløpende.