Ungdomsarbeider Hemsedal Normisjon

Hemsedal er ei nydelig fjellbygd med ca. 2500 innbyggere og mange turister. Hemsedal har et aktivt kristenliv og har mye barne- og ungdomsarbeid. Det er lange tradisjoner for a tenke økumenisk i Hemsedal. Acta – barn og unge i Normisjon, er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner og moderorganisasjonen er Normisjon.

Hemsedal Normisjon ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret og har det økonomiske ansvaret. Normisjon region Vestfold og Buskerud ivaretar det formelle arbeidsgiveransvaret.

Hemsedal Normisjon har ledig stilling som ungdomsarbeider i 20-60% stilling. Da mye av arbeidet er lagt til helg, kan stillingen deles på to personer. Stillingsprosenten og arbeidsoppgavene kan også justeres ut ifra ønsker fra søker og arbeidsgiver.

Hovedoppgaver

• Planlegge og gjennomføre ungdomsklubb på lørdagskvelder, sammen med ungdommene i styret til Kulh (Hemsedal Kristne Ungdomslag)
• Være sammen med ungdommene og holde andakt, på lørdagskveldene
• Medvandring og trosopplæring med ungdommer

Kvalifikasjoner

• Er inkluderende og ser ungdommer
• Kan jobbe selvstendig og i team
• God formidlingsevne og gjerne erfaring fra kristent ungdomsarbeid

Betingelser 

• Lønns- og arbeidsforhold følger Normisjons regulativ
• Det må fremvises godkjent politiattest
• Den som ansattes må arbeide ut fra Normisjon og Actas visjon og verdier
• Det inngår helg- og kveldsarbeid
• 20-60 % fast stilling. Stillingsprosent er avhengig av arbeidsoppgaver og fordelinger
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Tiltredelse 15.08.2020 eller etter avtale

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Monika Bakko tlf. 901 76 267 eller e-post: hemsedalnormisjon@gmail.com

Søknad med CV sendes til hemsedalnormisjon@gmail.com

Søknadsfrist: 25. mai 2020