Vikariat misjons- og prosjektrådgiver

Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som samarbeider med Den norske kirke og andre kirker i Norge og internasjonalt. Vår visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» og våre verdier er «elsket og sendt». Normisjon i Norge består av ca. 1200 foreninger og forsamlinger/menigheter i 13 regioner. Internasjonalt har Normisjon misjonsarbeid i elleve samarbeidsland i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

 

Normisjon søker

Misjons- og prosjektrådgiver / Landansvarlig i Internasjonal avdeling

i 80 % vikarstilling fra 15.1.2020 til 31.10.2020. De tre siste månedene er 100 %.

Som Misjons- og prosjektrådgiver vil du bli en viktig del av internasjonal avdeling i Normisjon. Du vil få ansvar for å lede Normisjons internasjonale arbeid i utvalgte land ut fra vedtatte strategier, og budsjett. Dette arbeidet skjer i samspill med direktører og samarbeidspartnere i de aktuelle land. Viktige oppgaver er oppfølging av Norad/Digni finansierte prosjekter og annet misjonsarbeid.

Vi ser etter en person med

  • høyere utdanning innenfor teologi/missiologi/diakoni eller utviklingsstudier
  • erfaring fra internasjonalt arbeid/bistand/misjon.
  • lederegenskaper
  • gode samarbeidsevner
  • Administrativ erfaring
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må identifisere seg med Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik dette er formulert i Normisjons verdidokument for ansatte.

Noe reising må påregnes.

Se mer om Normisjons internasjonale arbeid på www.normisjon.no

Lønn, forsikring og pensjon etter Normisjons regulativ.

Søknadsfrist:   2. januar

Spørsmål kan rettes til Internasjonal leder Marianne Næss Norheim, tlf 476 59 603,  Marianne.Naess.Norheim@normisjon.no

Søknad med CV sendes Marianne Næss Norheim, Marianne.Naess.Norheim@normisjon.no