Leirsted med nytt tilbud for eldre

Stadbussen og Fjordly går sammen om et transporttilbud til Fjordlydagene. Fra venstre: Hildegunn Vederhus, Tone Hoddevik Drage og Anne Karene Vederhus. I bussen står Leidulf Hamnøy, som blir sjåfør på mange av turene. 

Et samarbeid mellom Fjordly ungdomssenter og busselskapet Stadbussen skal gjøre det lettere for eldre å komme til de månedlige Fjordlydagene.

Tekst: Arne Sæteren – Foto: Privat – Publisert: 30.03.22

– Den første turen er allerede denne uken, og går fra ytre Stad. Blir det nok oppslutning, så utvides tilbudet med busser også fra andre steder i området, forteller Hildegunn Vederhus, daglig leder på Fjordly, midt i Stad kommune. 

Hildegunn Vederhus overtok stillingen som daglig leder i august i fjor for Fjordly ungdomssenter som eies og drives av Normisjon. Fjordlydagene arrangeres siste torsdag i måneden med unntak av juni, juli og desember, og det var Hildegunn Vederhus som tok kontakt med busselskapet og lanserte ideen om dette samarbeidet.

Vinn-vinn
– Sosialt entreprenørskap handler for meg om når aktører fra ulike virksomhetsområder går sammen for å skape selvfinansierende vinn-vinn-prosjekter som resulterer i bedre trivsel og livskvalitet for folk. Frivillige og ideelle organisasjoner er tett på lokale behov. Næringslivet er god på det finansielle, og det offentlige er flotte døråpnere. I dette prosjektet er tre av fire aktører på plass, sier Hildegunn Vederhus.

For at Fjordlybussen skal kjøre til Fjordlydag nå i starten, er nedre grense ti påmeldte.  

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og skal teste ut om det er rett tid for tjenesten. Det er opp til den faktiske responsen om Fjordlybussen blir en tjeneste. Det er sånn det må være, tenker jeg. Det blir spennende å se. Men det er viktig å få frem at uten optimistiske og imøtekommende bedriftsledere som Tone Beate Hoddevik i Stadbuss, hadde ideen ikke kommet til testfasen engang. Så takk og lov for slike som henne, sier daglig leder på Fjordly.

Roser engasjementet
Tone Beate Hoddevik Drage i Stadbussen er også glad for dette samarbeidet. Til avisa Fjordenes tidende sier hun om Hildegunn Vederhus:

– Jeg må egentlig bare fullrose det engasjementet hun har. Hun brenner virkelig for dette med å skape aktivitet og tilbud for dem som ikke har så lett for å komme seg rundt.

Anne-Karene Vederhus er bussorganisator for det nye tilbudet: 

– Jeg synes tiltaket med Fjordly-bussen er en fin ordning for de som ikke kjører selv. Mange kvier seg for å kjøre så langt eller i kveldsmørket. Jeg ble spurt om å være kontakt og organisator for bussen, og jeg sa med glede ja, fordi jeg vet hvilken verdi Fjordlydagene har for den enkelte, sier hun og legger til:

– Det er en oase i hverdagen med godt kristent innhold, nært og fint sosialt samhold og veldig god mat.

Lang tradisjon
Fjordlydagene har vært arrangert i mange år, men det var pause i to år under pandemien. Programmet er allsidig. Det starter med middag og fortsetter med sosialt samvær og middagshvil for de som har behov for det. Deretter er det møte med blant annet allsang akkompagnert av seniorbandet «Fjordlymusikken» før det hele avsluttes med kaffe og kakefest.