Lengter etter kristent fellesskap

Agenda 1-deltakerne var så engasjerte at de måtte jages ut på pause og hentes inn igjen etter gruppearbeidet.

Nylig var rundt 50 kristne fra ulike områder i Mali samlet for å oppmuntre og be for hverandre. Mange kommer fra områder hvor det er krevende å være en kristen. 

Tekst: Therese Glendrange – foto: Adobe Stock/Illustrasjon – Publisert: 31.03.23

Agenda 1, et lærefellesskap for å utruste menigheter verden over, vokser i Mali. Veksten er båret fram av folk som har vært på samlingene og som ønsker å gi det videre til andre de kjenner. 

I løpet av 2022 og 2023 har vi startet opp Agenda 1-samlinger i to nye områder. Dette er områder lenger øst og lenger nord enn der Normisjon vanligvis arbeider, og blant et sterkt troende muslimsk folkeslag. 

Noen få fra disse områdene har vært på Agenda 1 samlinger sør i Mali fra før, og de har bedt oss om å komme og dele med flere. Blant annet forteller de:

«Vær så snill å kom til oss. Dette er så bra! Vi må dele det med flere i våre nærområder, men det er for farlig for en større gruppe å ta den lange turen sørover. Kan dere komme og holde kurs hos oss?» 

Fikk feire Gudstjeneste sammen

I april i fjor sendte vi et team østover i landet. Og i februar 2023 kunne vi endelig sende et team nordover. 

Det sirkulerte av trusler på sosiale medier i forkant av samlingen. Det skremte bort noen. Likevel hadde vi rundt 50 deltakere på denne samlingen. De fleste kom fra områder hvor det er veldig krevende å være kristen. Jeg snakket med lederen for Agenda 1-arbeidet i etterkant. 

– Dette er det beste Agenda 1 kurset vi har hatt noen gang, var hans reaksjon. 

– Folk var så oppmerksomme. Vi måtte jage dem ut for å ta pauser, og jage dem inn igjen etter gruppearbeidet. De var så konsentrert i undervisningen og i gruppesamtalene, sier han. 

Vanligvis avslutter vi Agenda 1-samlingene lørdag kveld. Men siden mange av deltakerne denne gangen vanligvis ikke har mulighet til å feire gudstjeneste sammen med noen, ble de igjen til søndag morgen og feiret gudstjeneste før de skiltes. 

Lengter etter undervisning

Jeg spurte lederen deres hvorfor de kommer, selv om de vet at det er utrygt å reise.

Han svarte:

– De var veldig usikre på om de skulle tørre å komme. Vi hadde mye kontakt fram og tilbake, men jeg oppmuntret dem til å stole på Gud. De fikk også mot av å se et team som var villig til å komme sørfra for å undervise dem. Den andre grunnen er at de tørster etter undervisning. De trenger å vite mer om Gud og hvordan leve som en etterfølger av Jesus. I tillegg lengter de etter å treffes fritt sammen med andre kristne.

Han forteller også at det har skjedd en endring i kirkene siden vi begynte med Agenda 1 i Mali. 

– Tidligere var det få som brydde seg om kristne fra andre folkegrupper, særlig de som er veldig annerledes enn dem selv. Men nå er det kø av folk som vil være med og undervise og oppmuntre. Det er sterkt å kjenne på den kjærligheten for oss som folkeslag.

Vær gjerne med og be for de kristne i Mali og for Agenda 1-arbeidet som ønsker å utruste og oppmuntre lokale menigheter til å leve misjonale liv.