Leter etter ny generalsekretær

– Vi håper at hele Normisjon vil komme med innspill i prosessen, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg.

13. mai 2020
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Sunniva Vikan/Normisjon

Generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

Etter at det i slutten av mars ble klart at generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland vil gå av som generalsekretær ved kommende årsskifte har landsstyret arbeidet med å klargjøre prosessen for å ansette hennes etterfølger. 

– Nå setter vi fart i prosessen, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg. Sammen med nestleder Katja Samara og landsstyremedlem Morten Dahle Stærk sitter han i innstillingsutvalget som landsstyret nå har satt ned. I tillegg til å nedsette innstillingsutvalg har landsstyret også vedtatt et samarbeid med rekrutteringsfirmaet Hamnøy. 

– Hamnøy har et nettverk innenfor kristen-Norge, og har tidligere vært del av rekrutteringsprosesser i organisasjonslivet, vi vurderer derfor at de vil være gode samarbeidspartnere for oss i denne prosessen, sier Solberg. 

Landsstyreleder Hallgeir Solberg

Landsstyret skal i løpet av den nærmeste tiden vedta en såkalt profilbeskrivelse, som beskriver stillingen og ønskede kvalifikasjoner hos en kandidat. Målet er at stillingen skal lyses ut før sommeren, slik at man kan sikte mot å ha en ny generalsekretær på plass ved årsskiftet. Solberg sier likevel at tidsrammen ikke er det viktigste momentet. 

– Selv om vi nå setter opp farten skal vi ikke forhaste oss. Det er viktigere at vi får den rette personen på plass enn at vedkommende kan starte 1. januar 2021. 

Nå ønsker Solberg å oppfordre Normisjonsfolk til å komme med innspill til prosessen. 

– Innstillingsutvalget ønsker seg tilbakemeldinger fra hele Normisjon både på hvilke egenskaper man mener er viktige i en ny generalsekretær og konkrete innspill på kandidater, helst i god tid før sommerferien. 

Har du innspill til prosessen? Ta kontakt med Hallgeir Solberg på telefon 474 53 388/e-post halsolbe@me.com.