Liv reddes

Dette året er det født 1126 barn ved Okhaldhunga sykehus! Målet har i over ti år vært flere enn tusen fødsler i året ved sykehuset.

Kristin og Erik Bøhler, 11. desember 2017

Premature tvillinger priser livet. Foto: Kristin og Erik Bøhler

Hvorfor har det vært et mål? Fordi så mange liv kan bli spart om fødsler skjer på sykehus. De små premature tvillingene på bildet ville hatt dårlige odds i livet hjemme i landsbyen.

Mange mødre har dødd fra sine barn i blødninger etter fødselen, langt fra sykehus. I fjor også en som hadde en fire timers jeep-tur til sykehuset. Hun fødte på helsepost, men der kunne de ikke gi livsviktig blod som hun trengte. Hjemme var det flere barn som mistet sin mamma.

Mange i området lever på en knivsegg mellom fattigdom og liv, og er helt avhengige av dagarbeid for den daglige mat i familien. Stort sett greier de seg, på et vis. Men den dagen de oppdager at de har familiemedlemmer med en kronisk sykdom, blir det en kronisk fattigdom.

Far til Ambika Bhujel er avhengig av dagarbeid. Han har fem barn, hvor tre av dem har en kronisk benskjørhet. Alle har vært behandlet etter lårbrudd og andre brudd flere ganger. Nå er de så store at de passer på hverandre mens faren kan jobbe. Familien kommer fra nabofylket og trenger to dager på å komme til sykehuset. Vi har kjent familien de siste 8 årene.

Ambika kom denne våren, med et stygt brudd midt i et gammelt brudd. Hun måtte ligge i strekk. Etter at de endelig hadde kommet hjem, kom søsteren tilbake etter en uke med lårbensbrudd. Denne gangen var det Ambika, 23 år, som passet på sin søster på 17. Hun kunne opereres og kunne sendes hjem etter kort tid, men nå i juli kom lillebror på 13 år med sitt lårbensbrudd! 

Hvordan kunne far ha sørget for behandling til sine barn om det ikke var for pasientstøtte i Okhaldhunga sykehus? Okhaldhunga sykehus er blitt navlestrengen til livet for dem. Far gråter hver gang han kommer på nytt, både i fortvilelse og i takknemlighet for at han har Mission i Okhaldhunga å komme til.

Gjennom årene er det blitt mange besøk og mye pasientstøtte, han takker både Gud og mennesker for familiens andre hjem, Mission.

Vi ber for: Pasienter og ansatte på sykehuset

Prosjekt: Helse i Nepal
Prosjektnummer: 306 002

 Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2017.