Månedens bønnetema

I februar inviterer vi deg til å være med å be for barn og unge i Acta og Normisjon.

Hver måned har vi et bønnetema knyttet til misjonsoppdraget til Normisjon. Visjonen vår er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Nå i februar vil vi gjerne invitere deg eller ditt fellesskap til å være med å be for barne – og ungdomsarbeidet til Normisjon.

Acta som er Normisjons barne- og ungdomsorganisasjon har over 20 000 medlemmer og 500 lag for barn og unge og har arbeid over hele Norge. 

– Hva er satsningsområdene for Acta nå i 2022, Kristian? 

– Det aller viktigste for oss i 2022 er å hjelpe de lokallagene som har måttet ta pause under pandemien, tilbake i aktivitet, forteller Kristian Øgaard, daglig leder i Acta.

– De aller fleste lokallagene våre har hatt imponerende stor aktivitet i 2020 og 2021, og ledere over hele landet har gjort en formidabel innsats, men en del fellesskap har ikke fått holdt samlinger. Det vil være viktig for oss å få disse i aktivitet igjen der det er mulig, sier Øgaard. 

Acta har nå ekstra fokus både på å utruste og utfordre nye (ofte unge) ledere til å starte nye fellesskap. 

Givende

– Vi er en fellesskapsbevegelse, og det er gjennom disse fellesskapene at barn og unge får møte Jesus og lære å leve som disipler av ham. Derfor trenger vi alltid å etablere nye kor, ungdomsklubber, barnelag bibelgrupper osv. Det er et svært spennende og givende arbeid! 

– Hva skjer av spennende nytt fremover? 

– Gjennom pandemien har vi i enda større grad enn tidligere sett at de aller fleste ungdommer spiller på datamaskiner og spillkonsoller. De etablerer fellesskap på tvers av geografiske grenser og bygger vennskap der, men kirken (vidt forstått) er i svært liten grad synlig i disse fellesskapene. Det ønsker vi å gjøre noe med, og i juni inviterer vi til en gaming-leir på Bibelskolen i Grimstad, sier Øgaard og lover et veldig bra opplegg med møter og forkynnelse, gode forbilder, spennende konkurranser og mye tid til spilling og andre aktiviteter. 

Be med

– Hvordan kan vi best være med å be for Actas arbeid? 

– Det er fantastisk at vi er mange som ber for Actas arbeid! Det viktigste som skjer i Acta, skjer i lokallagene våre, og det å be for ledere og deltakere i lokallag i ditt område, er veldig bra, sier Øgaard og legger til;

– Samtidig er ofte det beste ikke bare å be for Actas barn og unge, men å be med dem. Kanskje finnes det et fellesskap du kan engasjere deg, hvor du kan finne noen unge å be sammen med? Det anbefales!

Livspust

– Har du en inspirerende historie eller erfaring du vil dele om bønn? 

– Jeg har bedt mye sammen med ungdommer, og ofte mens de har vært i en prosess hvor de har oppdaget hvem Jesus er. Kanskje den opplevelsen som sitter dypest i meg, er den unge som gjennom en serie med bibelgruppe stort sett hadde vært stille eller laget leven, men som plutselig under en bønnerunde sa (i fullt alvor) «Jesus, kom og redd oss». Det var en første bekjennelse av tro. For selv om bønn selvsagt også betyr en forskjell for den eller det vi ber for, forvandler bønnen også oss som ber.  

– Noe annet du vil legge til? 

– Takk for den forbønnen du gir for barn og unge i Acta og Normisjon! Bønnen er vår livspust, og en av de viktigste tjenestene i vår bevegelsen er tjenesten med å be. 


Hvordan kan du eller fellesskapet ditt delta i bønneaksjonen?

Vi inviterer deg til å be på den måten som er naturlig for deg. Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger daglig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse med møter, smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du skriver ned bønner? Eller har en gruppe du ber sammen med? Kanskje du helst sitter med foldede hender? Eller kneler i bønn? Kanskje vil du velge en utsending eller et land du vil be spesielt for? 

Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er uvant med å be, så inviteres du med til å være med i bønn!