Mellom lys og mørke

Påskehilsen skrevet av Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Publisert 14.04.22

«Noen spør seg kanskje om det kan bli noe hyggelig å feire påske mens en krig pågår. Men det har aldri vært hyggelig å feire påske. Tvert imot innebærer påska et alvor, den kretser om lidelse, svik, tortur, undertrykkelse, overmakt og drap. Nettopp dette alvoret har en verdi som blir spesielt tydelig nå når vår egen verdensdel er i krise.»

Slik aktualiserer Åste Dokka Jesu påskedrama på nytt. Det var nødvendig at Jesus kom og sonet våre synder. Det var alvor da – og det er alvor nå. 

Men så er det noe mer. Ut av lidelse, svik og død, lyser påskedagslyset. Langfredags mørke blir forvandlet til påskemorgens lys. Det trenger seg fram og overvinner døden.  

Og det er nettopp i spenningen mellom mørke og lys vi lever:

  • Det er konflikter, opprør og usikkerhet som preger Mali, men vi forkynner frimodig evangeliet om fred på både bibelskolen og på Agenda 1- samlinger – og mange vil høre.
  • I Nepal lever kastesystemet videre selv om det er forbudt ved lov, og hindrer mange fra en mer rettferdig utvikling. Men mange kommer til tro på Jesus og vi gir helsehjelp til alle pasienter på sykehusene i Okhaldhunga og Tansen uavhengig av kaste, kjønn, tro, alder og sosial status. Over 112.000 fikk behandling i fjor.
  • Under Røde Khmers terrorregime på 1970-tallet ble to millioner drept. I dag er 7 av 10 innbyggere i Kambodsja under 20 år. Samtidig forteller de lokale menighetene i landet om et folk som ønsker å vite mer om hvem Jesus er og hva det vil si å følge han. I 2021 ble 63 nye huskirker etablert, 1141 nye sa ja til å følge Jesus og 496 ble døpt. 

Slik kunne vi fortsette. Vi lever og arbeider i en hard og mørk virkelighet, men vi forkynner en oppstanden Kristus som overvant mørket med sitt underfulle lys. Det bringer evig håp og glede.

Vår tro er trassig og håpefull. Det gjelder også i en krigspåske. Vi som tror på Jesu død og oppstandelse, er «et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.»2. Pet 2,9. Det er et fantastisk perspektiv over livet.

Velsignet påske til dere alle!