MER-dagen 2021

Inspirasjonssamling for alle ansatte og frivillige fredag 12. mars.

Vi har alle lenge levd med ulike tiltak som varer kun to uker av gangen. Pandemien har i hele landet satt stopper for det som er kjernen i Normisjon og Actas arbeid; nemlig fellesskap med hverandre. 

Erfaringene og evalueringene fra Medarbeiderkonferansen i fjor tilsier at helgen var en stor suksess og viktig for organisasjonene våre. Vi i komiteen har siden vært innstilt på å planlegge og jobbe for å få til en digital/lokal konferanse, selv om ting har vært usikkert. Nå har vi kommet til den konklusjonen at det vil være for risikofylt å gjennomføre MER 2021 med HUB-er i hele landet, som planlagt.

Selv om MER 2021 med HUB-er ikke blir noe av ønsker vi uansett å samle ansatte og frivillige til noen digitale samlinger fredag 12. mars.

MER-dagen 12. mars:

Det vil være noen ulike tidspunkter for enkelte deler av inspirasjonssamlingen for ansatte. Dette vil være som følger:

  • Acta-ansatte: 10:00 – 11:30
  • Ledergruppene ved skolene 10:00 – 11:30
  • Alle ansatte i Normisjon og Acta 12:00 – 16:00

Alle ansatte og frivillige inviteres til en kveldssending kl. 19:00 som foreløpig har arbeidstittelen «Godt og blandet». Stikkord for kvelden er visjon og retning; humor og fellesskap.

Program og sending for dagen finner du her.

Sendingene vil være mulig å følge sammen med din stab på kontoret eller det samles en mindre gjeng hjemme, i kirka eller på bedehuset; dersom tiltakene der du bor tillater det.

Endelig program og hvilken plattform det sendes fra vil bli gitt informasjon om så snart det er klart. Sendingen vil være gratis å følge.