Mer redd for å dø av sult enn korona

Mye av Normisjons arbeid internasjonalt påvirkes av korona og smittesituasjonen.

Hele verden står nå overfor en krise som rammer oss alle, også i Norge. Vi er heldige som bor i et ressurssterkt land med et godt helsevesen. Våre samarbeidsland er dessverre ikke like heldige eller like godt rustet som oss. Nå trenger de vår støtte mer enn noensinne.

Korona har spredt seg også til våre samarbeidsland, blant annet Nepal og India, hvor myndighetene har innført portforbud. Dette skaper en umulig situasjon for mange som ikke har penger til å brødfø familien. I tillegg deler mange familier samme vannkran og toalett, noe som gjør det svært utfordrende å følge de strenge hygienereglene.

Normisjon har helseprosjekter i Nepal, Aserbajdsjan, Bhutan og India. Situasjonen slik den er nå kan få konsekvenser for Normisjons internasjonale arbeid på sikt. I denne typen krisesituasjoner kan man noen ganger se at gaveinntektene går ned, og dersom det vedvarer kan vi se at det gir utslag i budsjettene for internasjonalt arbeid de kommende årene.

Vi håper derimot at folk nå også er solidariske med den fattige delen av verden der det meste av vårt arbeid er, og at folk vil fortsette å gi.

Vil du være med å støtte det viktige helsearbeidet Normisjon driver i våre samarbeidsland?

1. Gi en gave med kort her
2. Vipps til 598 406
3. Konto: 1503 02 13 537 – merk: helse