Miljøtiltak

Pengene som samles inn går til å støtte lokale tiltak som planting av frukt- og grønnsakhager, vern av eksisterende skog, riktig utnyttelse av vannressurser og miljøvennlig inntektsskapende arbeid. Vi jobber med opplæring til arbeidere i hvordan de best kan utnytte jorda de eier, og drive jordbruk på en effektiv måte.

Mange bønder har fått mye større avlinger av å dyrke mer effektivt, dette fører til større lønninger og mindre sårbarhet.

I løpet av de siste 5 årene har vi støttet 150 familier med frukthager og flere landsbyer har fått hjelp til å drive et landbruksarbeid sammen. Dette arbeidet er positivt fordi:

  • familier og landsbyer får stabil og trygg inntekt
  • mafiaen tar ikke landområdene til ulovlig gruve og knuserverk
  • planting av trær renser luften for støv
  • man gir opplæring av barn av hvorfor det viktig for et sunt miljø

Vi jobber også med opplæring av konservering av vann og bruk av fornybar energi som solcelle, dette gjør at jordbruk kan drives mye mer effektivt, bærekraftig og lønnsomt for de lokale.