Misjonshistorie bevares i Stavanger 

– Vi trenger hjelp til blant annet å tid- og stedfeste bilder når Santalmisjonens og Indremisjonsselskapets arkiver skal flyttes til Stavanger, sier Eivind M. Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon

Santalmisjonen og Indremisjonsselskapets arkiv flyttes nå til Stavanger. 

Tekst: Arne Sæteren – foto: Normisjon – publisert 16.03.23 

I likhet med en rekke andre organisasjoner og kirkesamfunn har Normisjon inngått avtale med Misjons- og diakoniarkivet på VID i Stavanger.  

– Vi har arbeidet lenge med å finne ut hvordan vi kan få en forsvarlig lagring av vårt historiske materiale. Etter å ha vurdert flere løsninger, inngikk vi en avtale med Misjons- og diakoniarkivet i Stavanger. De tar hånd om dette på en profesjonell måte og sikrer vår historie for fremtiden, sier Eivind M. Saaghus, økonomi- og administrasjonssjef i Normisjon. 

Santalmisjonens arkiv ligger nå i Gå Ut Senterets tidligere lokaler i Hurdal og sendes i løpet av våren til Stavanger. Indremisjonsselskapets arkiv er i Oslo og vil bli flyttet til høsten 

Sorterer og pakker 

Eivind M. Saaghus holder, sammen med organisasjonssekretær Elisabeth Nilsen, i trådene med pakking og oversending av det historiske materialet til Stavanger. 

– Eiendommen i Hurdal er solgt og skal overleveres til ny eier 1. juni. Alt må derfor ut, og vi sorterer og pakker nå Santalmisjonens arkiv der. Blant annet er det gjenstander som knyttes til Lars Olsen Skrefsrud og fra misjonsfeltene. En del av disse tilbys Skrefsrudstua på Maihaugen på Lillehammer, forteller Elisabeth Nilsen. 

Hun medgir at det er en stor jobb de har startet på. Tømmingen og ryddingen i Hurdal er hun selv med på sammen med flere av medarbeiderne i økonomi- og administrasjonsavdelingen.  

– Vi har vært i Hurdal flere ganger, og det er ikke få esker som er pakket og båret opp fra kjelleren. Blant annet er det oppbevart innbundne årganger av Santalen, langt flere enn vi trenger. Det holder å ta vare på tre av hver, en til kontoret, en til arkivet og en til Nasjonalbiblioteket, sier hun. 

I både Santalmisjonens og Indremisjonsselskapets arkiv er det store mengder med bilder og filmer.  

– Dette skal digitaliseres, og vi tar sikte på å få gjort dette på dugnad. Her ser vi blant annet til hvordan Danmission gikk frem da de gjorde tilsvarende. Vi trenger derfor hjelp av frivillige til blant annet å tid- og stedfeste, og kanskje også å navngi mennesker på bildene, sier Saaghus og oppfordrer:

– Har du noe kunnskap om vår historie og har interesse for bilder og film, så ta gjerne kontakt med oss. Vi kommer til å ansette en person til å lede denne prosessen, men vi må ha hjelp av dugnadsfolk. Gjerne også til pakking og bæring. 

Tilbake fra starten 

Materialet som nå skal systematiseres og arkiveres i Stavanger er helt tilbake fra 1867 og 1868 da de to organisasjonene ble stiftet og fram til Normisjon ble etablert i 2001.  

Silje Dragsund Aase, leder for Misjons- og diakoniarkivet, anslår at Santalmisjonens og Indremisjonsselskapets arkiv kan komme til å utgjøre rundt 500 hyllemeter. 

– Vi rekker å ordne, kategorisere og registrere en til to hyllemeter hver dag. Dette blir så tilgjengelig på Arkivportalen. Her kan interesserte søke opp arkivet, legge aktuelt materiale i en handlekorg og sende bestilling til Misjons- og diakoniarkivet. Akkurat som i en nettbutikk, forteller Silje Dragsund Aase og legger til:  

– Vi sender ut digitale kopier, men vi har også lesesal. Her kan studenter, forskere og andre interesserte selv få muligheten til å lese blant annet rapporter, brev og protokoller. 

Santalmisjonens arkiv i Hurdal pakkes nå i esker og sendes til Stavanger.

Lang historie 

Misjons- og diakoniarkivets historie går helt tilbake til etableringen av Det Norske Misjonsselskap i 1842, og dagens arkiv ble etablert ved opprettelsen av VID i 2016. I 2019 fikk det av Arkivverket, underlagt Riksarkivaren, nasjonalt ansvar for arkiver fra misjon og diakoni. To år senere ble ansvarsområdet utvidet til kristne kirker og organisasjoner, deriblant Normisjon. Arkivet ble flyttet til VID vitenskapelige høgskole på Misjonsmarka i Stavanger.