Misjonsprofiler sammen om nytt bokprosjekt

Victoria Bø og Espen Ottosen jobber begge som kommunikasjonsledere i to av landets store misjonsorganisasjoner.

– Det handler om levd liv sånn som det faktisk er, forteller Victoria Bø og Espen Ottosen. Slik håper de den nye boken skal inspirere andre. 

Tekst: Inga Lill Nyvoll – Foto: Simon Berg – Publisert: 28.10.22

Victoria Bø og Espen Ottosen, begge kommunikasjonsledere i to av landets store misjonsorganisasjoner, lanserte nylig boken «Trosreiser» som de har forfattet sammen.

Målet, forteller forfatterne, var en bok som ville inspirere til tro, men som ikke var for intern at den kun ble lest av kristne. 

– Vi følte at det manglet en bok som presenterer verdien av kristen tro, for kristne, men også som kan gis bort til ikke kristne. Fortellingene viser at mennesker også kommer til tro gjennom erfaringer, opplevelser og noe som er mindre håndgripelig enn et godt argument, forteller Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, om boken.

Victoria Bø, som til daglig er kommunikasjonsleder i Normisjon, forteller at bokprosjektet handler om å snakke sant om troen og livet. 

– Vi ønsket å formidle troen slik den kan se ut i praksis, gjennom menneskers liv og erfaringer. Vi har også valgt flere historiske personer, det gir oss mulighet til å se trosperspektivet slik det avspeiler gjennom et helt liv. Det har vært både trostyrkende og oppmuntrende for meg personlig å lese og skrive om andres liv, sier hun. 

Bø har skrevet flere romaner og blant annen en bok om bønn, mens Ottosen er kjent for sine tekster og bøker innen teologi. 

Mer enn bare teori

I boken reflekterer Ottosen og Bø over historiene til kjente og mindre kjente personer som har opplevd at livet har snudd retning etter de møtte Jesus. 

– Hva er det som er så kraftfullt med menneskers troshistorier?

– Jesus fortalte jo fortellinger og lignelser, og jeg tror at når vi hører en fortelling som vi kan kjenne oss igjen i eller som på en måte når hjertet vårt så gjør det det ekstra sterkt inntrykk, forteller Bø.

Ottosen trekker frem en erfaring han har fått som predikant: 

– Det er alltid en fare for at tro bare fremstår som en teori. Det er en bekymring jeg fort kan få som predikant: Ble dette bare ord? Hva får dette mulighet til å bety for hverdagen til folk? Spør Ottosen og legger til: 

– Og da er det de personlige fortellingene som blir svaret. Det er ingen tvil om at troen gjør en forskjell i menneskers liv.

40 navn på et excel-ark

I bortimot fire år har forfatterne jaktet på sterke, troverdige og gjerne litt overraskende historier. 

– Vi hadde jo et regneark med sikkert 30-40 navn på et tidspunkt. Målet vårt var at kristne skal møte historier de ikke kjente helt fra før, men som er så sterke at de likevel ikke er helt ukjente, sier Ottosen.

– Det er på et vis et misjonsprosjekt. Og det er veldig gøy å kunne gjøre det i bok-form. Jeg tror at når man leser en bok så er man i en annen refleksjonsmodus enn når man er på et møte eller lytter til en podcast, forteller Victoria Bø. 

Forfatternes egne forbilder

I tillegg til historiene i boken trekker forfatterne frem mennesker i sin egen omkrets som har inspirert dem. Bø forteller at det er flere i hennes nære omkrets som har inspirert henne: 

– Min mor, som lærte meg å be, og blant annet min tante og onkel som reiste ut som misjonærer. Av de som reiste ut fikk jeg se konturene av et annerledes liv og hvordan de kristne verdiene kunne se ut i praksis, sier hun. 

 Ottosen, som har vokst opp i Tønsberg, forteller om en dame som drev ungdomsarbeidet der.

– Jeg gikk aktivt i et ungdomsarbeid i Tønsberg, og der var det en fantastisk dame som ledet arbeidet. Det var Reidun Aarsland. Den varmen hun utstrålte, og måten hun inkluderte en gutt som meg som var 14 år og usikker, var utrolig inspirerende. Erfaringene hennes fra et levd kristent liv fikk kjempestor betydning for meg.

– Flere samarbeid? 

På spørsmål om vi kan forvente flere slike fellesprosjekt fra dem, svarer forfatterne dette:

– Vi har i hvert fall tenkt at vi gjerne vil reise litt for å snakke om boka og bokas konsept, sier Ottosen og forteller at de begge trives både på talerstolen og som forfattere. 

– Vi ønsker å ta boka ut i møte med mennesker. Kanskje trenger vi å løfte frem trosreise-tematikken i samfunnet vårt og at troen ikke bare er to streker under svaret, men at det er rom for de store spørsmålene, sier Victoria Bø.